Därför ska du inte avvakta med användningstesterna - just nu är ett gyllene tillfälle!

Visst finns det en hel del som är svårare med att mötas digitalt, men det speciella läge vi befinner oss i idag medför också nya möjligheter. När det gäller till exempel tid, administration och dokumentation finns det stora fördelar med tester på distans.

Ett användningstest kan göras på egen hand vid en dator.

Ett användningstest kan göras på egen hand vid en dator.

3 fördelar med helt digitala användningstester

Det finns en uppsida med att genomföra intervjuer med kunder och användare digitalt. Här är 3 fördelar som vi har identifierat i våra samarbeten.

1. Enklare att dokumentera

I ett digitalt forum kan du spara intervjuer, anteckningar  och hela möten. Med en delad skärm i ett möte och ett klick på “Record” har du smidigt en film av hela testet som du kan dela med dig av.

2. Ny miljö kan skapa närmare möten

Det händer något i mötet när intervjuaren och testdeltagaren befinner sig i sin hemmiljö. Att möta någon för första gången, sittande vid sitt eget köksbord istället för på kontoret, ger en extra dimension. Att det kan göra stor positiv skillnad har vi blivit varse under de månader som har gått.

3. Tid, plats och administration

Restider och tillhörande administration minimeras när vi inte behöver vara i samma rum. Nu när många är begränsade från att gå till sina arbetsplatser kan även tid frigöras vilket gör det enklare att rekrytera testpersoner. Digitala tester innebär också att vi kan ha med deltagare från hela landet vilket är en stor fördel. 

Användningstester för Åhléns gav insikter för en förbättrad e-handel

Användningstester för Åhléns gav insikter för en förbättrad e-handel

Men varför är det så viktigt att testa tjänsten på dina användare?

Genom att se hur en tjänst används i realtid förstår du tidigt vad som fungerar och inte. Ofta ger testerna värdefull input och uppslag till nya lösningar. Det är särskilt viktigt att göra användningstester när du utvecklar webbplatser, webbapplikationer, mobilappar och andra digitala tjänster. Om du tidigt ser vad som behöver ändras så lägger du inte tid och resurser i onödan på misstag som du måste rätta till senare.

Urval och manus

Börja med att definiera målgrupper för testerna. Därefter rekryteras testdeltagare och slutligen skapas ett testmanus, utifrån vad som ska undersökas och vilka frågeställningar som ska inkluderas.

Under intervjutillfället

Testerna genomförs oftast individuellt, och inleds med en kort intervju. Därefter får deltagaren utföra uppgifter och dela med sig av sina tankar. Testerna fångar upp problem och möjligheter med användbarheten men även uppfattningar om varumärket eller tjänsten.

Efteråt

Testresultaten sammanställs och ger en bank av konkreta förbättringsförslag. Det hjälper dig att prioritera rätt i utvecklingen framåt.

Är du i behov av att göra användningstester?

Vare sig du har ett litet eller större projekt på gång kan vi hjälpa dig med dina användningstester. På Antrop har vi branschledande erfarenhet av att genomföra tester med användare av både koncept och digitala lösningar.

Hör av dig till oss! [email protected]