Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

5 incheckningar som gör dig mer innovativ 2023

Att börja ditt möte eller workshop med att checka in tar bara några minuter, men hjälper oss att komma in i en gemensam rytm och bjuder in till både delaktighet och större engagemang. När alla som deltar i mötet får besvara en incheckningsfråga bygger ni tillsammans en grund som resten av mötesstrukturen eller aktiviteten sedan kan bygga vidare på.

Lästid: 2 min

 

 

Vi ser människor på en workshop stå och göra en incheckningsfråga.

Incheckningsfrågor är ett bra tillfälle att kolla av varandras nuläge och lära sig något nytt om varann.Under incheckningen ges varje deltagare möjlighet att dela något personligt eller relevant med gruppen. Det kan vara allt från hur de mår den dagen till något intressant de har upplevt nyligen. Genom att dela dessa små ögonblick skapas en personlig koppling mellan mötesdeltagarna och det blir lättare att se varandra som mer än bara kollegor. I den här artikeln har vi delat 5 incheckningövningar som hjälper er att bli mer innovativa. 

1. Cirkeln

Att samlas i cirkel för samtal är en av de äldsta mötesformerna. En av fördelarna med cirkeln är att den kan anpassas till olika grupper, frågeställningar och tidsomfång.

Cirkeln går ut på att alla deltagare ställer sig i en ring, och varje individ ges möjlighet att tala i tur och ordning om en eller två förutbestämda frågor. När personen pratat klart går hen ett steg in i cirkeln. Cirkeln representerar närvaro och delaktighet. När alla sagt något är incheckningen klar. Välj frågor beroende på valt temat, exempelvis att skapa trygghet, energi eller fokus. Behöver du förslag på lämpliga frågor? Läs våra artikel 50 incheckningsfrågor som ökar relationsdjupet.

2. Uppställning

Den här incheckningsövningen går ut på att gruppen ska sortera sig i en rad efter bestämda kriterier så som längst – kortast, störst fötter – minst fötter, ljusast ögon – mörkast ögon, yngst – äldst. Detta utan att prata med varandra.
Denna övning kan göras svårare genom att deltagarna har ögonbindlar eller annan sinnesbedövande rekvisita. Övningen främjar icke-verbal kommunikation och samarbete i gruppen.

3. Metafor

Beskriv eller rita dig själv, gruppen eller projektet som ett föremål. Det är ett lekfullt sätt att tala om hur läget är och samtidigt påminna om att ens kollegor också är människor. Att checka in är generellt ett sätt att landa lite och sätta en ton för ett möte. 

Exempel på metaforer kan vara om jag var en frukt, vore jag ett äpple därför att…

Om vårt projekt var en bil skulle det vara en lådbil, för att…

4. Berg- och dalbana

Ta 5 minuter och tillsammans rita upp en fantastisk berg- och dalbana på ett stort papper. Rita en bana med loopar, uppförsbackar och nedförsbackar. När ni ritat färdigt, ta ett steg tillbaka och ställ er i ring runt papperet. 

Gå varvet runt och låt varje person placera ut sig på banan beroende på hur de känner sig just nu, eller i förhållande till något annat exempelvis projektet än så länge.

5. Statusuppdatering

En enkel och snabb övning. Tänk ”Facebook” och be alla med så få ord som möjligt beskriva sin status just nu. Till exempel: ”Har precis skickat in underlaget till ledningsgruppen och väntar på återkoppling. Känns toppen!

Prata med mig om du är nyfiken på hur ni kan förbättra era workshops.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator