KURS I HÅLLBARHETSDESIGN

Hållbarhetsdesign är ett effektivt verktyg för att lösa utmaningar, innovera tjänster och ta fram affärsmodeller som styr din verksamhet mot ökad hållbarhet. I Antrop Academys kurs får du lära dig strukturerade designmetoder som på ett kreativt sätt utvecklar ert hållbarhetsarbete. Det hjälper er både att forma en bättre värld och stärka konkurrenskraften.

Vi lever i en utmanande tid där omvärld och kunder ställer växande krav på socialt ansvarstagande, resurseffektivitet och klimatneutralitet. Forskning visar att företag med ett aktivt hållbarhetsarbete också är mer lönsamma. Just nu pågår ett paradigmskifte mot en cirkulär ekonomi där hållbarhet är en avgörande faktor för att skapa långsiktig tillväxt och konkurrenskraft.

Design thinking är en effektiv metod när man vill ta sig an viktiga utmaningar på ett strukturerat och kreativt sätt. I Antrop Academys kurs i hållbarhetsdesign får du lära dig använda design thinking för att utveckla din organisations hållbarhetsarbete och lösa komplexa hållbarhetsutmaningar.

Kursen är en 1-dagsutbildning med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiskt arbete. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design thinking för hållbarhet på din arbetsplats och leda gruppövningar som stärker ert nytänkande och er innovationsförmåga.

Design thinking för innovation och hållbarhet

Design thinking är en problemlösningsmetod som stärker förmågan att lösa komplexa uppgifter och samtidigt möta kunders behov. Att metoden under senare år blivit väldigt populär beror bland annat på att den erbjuder ett strukturerat sätt att utforska behov, beteenden och affärsmöjligheter och hitta både effektiva och innovativa lösningar. Metoden kombinerar djupgående insikter och analys om användare med kreativt idéarbete och resultatinriktning. Arbetet är uppdelat i olika faser, men skiljer sig från traditionell problemlösning på så sätt att den inte är linjär.

Upplev hur det är att jobba med hållbarhetsdesign

Vid kurstillfället varvar vi teori och praktik så att du både får lära dig om Design thinking och träna på att jobba med metoden inom hållbarhetsområdet. Under en inspirerande och intensiv dag går vi igenom hela Design thinking processen, från utmaning till insikt och lösning. I de praktiska momenten tar vi oss an en verklig utmaning så att du får prova på hur det är att jobba med hållbarhetsdesign på riktigt.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning kopplat till hållbarhet. Kanske jobbar du med hållbarhetsfrågor och vill lära dig ett nytt arbetssätt som stärker din organisations innovationsförmåga och få nya metoder för att utveckla och fördjupa din organisations hållbarhetsarbete.

De som går kursen arbetar till exempel som:

 

 • Hållbarhetsansvarig och hållbarhetsstrateg
 • VD
 • Produktägare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • Innovationsansvarig
 • Projektledare och förändringsledare
 • HR-ansvarig
 • Produktutvecklare
 • Stadsplanerare och arkitekter
Antrop Academy logo

KURSTILLFÄLLEN

Hållbarhetsdesign (1 dag) 

När: 13 november 2019
Kurstid 9.00-16:30
Frukost serveras kl 8.30

Var: Hos Antrop, på Rosenlundsgatan 31 i Stockholm

Pris: 7 995 kr exkl. moms
Frukost, lunch och fika ingår

ANMÄL DIG HÄR

Vi ger 10 % rabatt på kursavgiften för dig som:

 • är kund hos Antrop
 • anmäler 4 personer eller fler till ett kurstillfälle
VI KOMMER TILL ER

Vill ni hellre att vi kommer ut till er och håller kursen? Boka en skräddarsydd utbildning anpassad till era förkunskaper och behov.

Prata med Jenny Collberg för mer information.
08-522 348 50

Allmänna villkor

ANDRA KURSER

Beteendedesign

Tjänstedesign

User resarch

Att leda designarbete

Att leda workshops för innovation

Kursupplägg

Kursledare

Antrops hållbarhetsdesigner Fanny von Heland och tjänstedesigner Karin Ahlström är ledare för kursen.
De har båda lång erfarenhet av att praktiskt jobba med designmetodik för hållbarhet. De är vana coacher och har hjälpt företag och organisationer ta fram och realisera allt från innovationssatsningar och hållbarhetsstrategier till cirkulära affärsmodeller
.

Hållbarhetsdesigner

Fanny von Heland

+46 (0) 736 298 035
[email protected]

Tjänstedesigner

Karin Ahlström

+46 (0) 709 508 116
[email protected]