KURS I ATT LEDA WORKSHOPS FÖR INNOVATION

Innovation är inget som uppstår av en slump, utan något du måste skapa förutsättningar för på ett metodiskt och strukturerat sätt. I Antrops endags-kurs lär du dig leda workshops som bäddar för nyskapande idéer och hur du når fram till konkreta resultat och beslut.

 

Stabil grund för kreativitet 

Innovativa idéer och genuint engagemang uppnås bäst i ett arbetsklimat baserat på tillit och öppenhet. I Antrops kurs får du prova metoder och verktyg för att skapa trygga grupper och ett kreativt klimat som gör att gruppens kompetens och engagemang kommer till sin rätt.

Byggstenar för framgångsrika workshops

Under en inspirerande och intensiv dag varvar vi teori med praktik för att rusta dig i att planera och leda olika typer av workshops som främjar innovation i organisationen. Du lär dig planera, genomföra och följa upp resultatet.

Efter kursen har du fått insikter och verktyg för att skapa innovationskraft i en grupp och hur du får med dig organisationen i arbetet. Du behärskar metoder för att facilitera och du känner dig trygg i att leda grupper mot beslut och resultat. Du har också en ökad kännedom om hur du kan använda dina styrkor som facilitator.

Vad innehåller kursen?

 • Kunskap hur du använder workshops för att driva innovation i dina projekt, men även som metod för förändringsarbete i organisationen
 • Hur workshops kan användas i befintliga processer, till exempel agilt arbetssätt och designsprintar
 • Hur du skapar den öppenhet och tillit som behövs för att möjliggöra innovation
 • Metoder och verktyg för hur du planerar, genomför och följer upp workshops
 • Byggstenar för att skapa kreativa workshops för olika syften och behov
 • Praktiska övningar i olika workshopmoment
 • De viktigaste framgångsfaktorerna – och vanligaste fallgroparna.
 • Metoder för hantera gruppdynamik och besvärliga scenarier
 • Kunskap om hur gruppen prioriterar och tar beslut – och hur du praktiskt leder dem genom processen
 • Coachning och personlig feedback

Vem riktar sig kursen till?

 Kursen vänder sig till dig som leder innovationsarbetet i din organisation, eller till dig som ofta håller i möten och workshops. Du jobbar till exempel som:

 • Innovationsansvarig
 • Verksamhetsutvecklare
 • Affärs- och erbjudandeutvecklare
 • Tjänstedesigner
 • UX-designer
 • Projektledare, processledare
 • Produktägare
 • Chefredaktör, redaktionschef
 • Marknadsansvarig
 • Verksamhetsarkitekt
 • Förändringsledare
 • Strateg
 • Hållbarhetsansvarig, hållbarhetsstrateg
Antrop Academy logo

KURSTILLFÄLLEN

Att leda workshops för innovation (1 dag) 

När: 18 mars 2020
Kurstid 9.00-16:30
Frukost serveras kl 8.30

Var: Hos Antrop, på Rosenlundsgatan 31 i Stockholm

Pris: 7 995 kr exkl. moms
Frukost, lunch och fika ingår

ANMÄL DIG HÄR

Vi ger 10 % rabatt på kursavgiften för dig som:

 • är kund hos Antrop
 • anmäler 4 personer eller fler till ett kurstillfälle
VI KOMMER TILL ER

Vill ni hellre att vi kommer ut till er och håller kursen? Boka en skräddarsydd utbildning anpassad till era förkunskaper och behov.

Prata med Jenny Collberg för mer information.
08-522 348 50

Allmänna villkor

ANDRA KURSER

Beteendedesign

Tjänstedesign

User research

Att leda designarbete

Kursledare

Kursledare

Antrops seniora tjänstedesigners Jenny Dannstedt och Jenny Pettersson Lindberg håller i kursen. De tillhör branschens mest erfarna och välrenommerade personer och har gedigen erfarenhet av att leda innovationsarbet, tjänstedesignprojekt och facilitera workshops. De har lett framgångsrika uppdrag för bland annat Swedavia, Telia, KRY, Stim, HBO, Vinnova, Ericsson, Mojang mfl.

Tjänstedesigner

Jenny Dannstedt

+46 (0) 733 593 292
[email protected]

Tjänstedesigner

Jenny Petersson Lindberg

+46 (0) 709 706 118
[email protected]