INNOVATION

Innovation handlar om att utgå ifrån människors behov och smärtor och ta fram lösningar som förbättrar deras vardag.

Innovation

Upptäck tidigt vad som fungerar och inte

Oavsett om det gäller en helt ny tjänst eller produkt eller förbättring av en existerande, är grunden för innovation en djup förståelse för underliggande behov och drivkrafter hos människor.

Innovationsarbetet börjar med att ta fram kundinsikter för att kartlägga kundernas behov, drömmar och beteenden. Skapa behovs- och beteendebaserade målgruppsbeskrivningar (personas) för att inte glömma bort vem innovationen är till för och vilka behov den ska uppfylla. Kundresan är ett bra verktyg för att visualisera kundsikter och få en helhetsbild av människors situation. Utifrån denna kan möjligheter, utmaningar och frustrationer ringas in och utgöra underlag för innovation.

För att snabbt förstå vad som fungerar och inte, är det viktigt att visualisera idéer och utföra prototyptester i ett tidigt skede. Genom att arbeta med användningstester kan du iterera fram förbättringar av koncept och lösningar tillsammans med potentiella kunder.

 

Är ditt företag rätt utrustat?

Många företag saknar verktyg för att skapa innovationer. Det är lättare sagt än gjort och många organisationer saknar metod, kultur, kompetens, målstyrning och rätt organisationsstrukturer för att göra det möjligt.

Ett bra sätt att komma igång är att börja i liten skala med ett tvärfunktionellt team och kundfokuserad arbetsprocess. Läs mer om hur man blir en kundfokuserad organisation.

 

Skulle din organisation vinna på att bli mer innovativa?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa.
Erik Hammarström
+46(0) 733 210 720
[email protected]