HÅLLBARHETSDESIGN

Hållbarhets­­design handlar om att utforma tjänster och affärsmodeller så att verksam­heten målmed­vetet styr mot ökad hållbarhet. Det är ett effektivt verktyg för att lösa en hållbarhets­­utmaning, ta fram hållbarhets­­strategier eller arbeta affärs­­strategiskt mot FN:s globala mål.

Hållbarhetsdesign

Styr din verksamhet i en mer hållbar riktning

Idag vet vi att en hållbar affärsmodell krävs för att nå framgång och stark kundlojalitet. Hållbarhetsarbete innebär att man anpassar verksamheten till lagar och ramverk, men den stora vinsten är att man skapar förutsättningar för stabil och långsiktig lönsamhet.

Men hur gör man för att ta sig an komplexa utmaningar inom social, ekologisk och miljömässig hållbarhet? Vi tar ett helhets­grepp om din hållbarhets­utmaning och designar tjänster och affärs­modeller som löser utmaningen och stärker er konkurrens­kraft. 

Beteendedesign och tjänstedesign för en bättre värld

Hållbarhetsdesign är hållbarhetsdriven affärsutveckling. Beteendevetare, strateger och designers arbetar tillsammans utifrån beteendeekonomisk forskning och med metoder inom tjänstedesign. Tillsammans med kunden tar vi fram verktyg som både strategiskt och konkret stöttar ert arbete mot FN:s globala mål eller andra hållbarhetsutmaningar som organisationen står inför. 

Ni får träna på kreativa metoder och arbetssätt, jobba med innovation och lära er hur ni kan utnyttja digitaliseringens möjligheter. Hållbarhetsdesign passar särskilt väl för komplexa utmaningar på flera nivåer i organisationen och med flera intressenter.

Exempel på hållbarhetsutmaningar som vi kan hjälpa er att lösa:
  • Minska er klimatpåverkan
  • Skapa en cirkulär affärsmodell
  • Göra det enkelt för kunderna att välja hållbart
  • Motverka psykisk ohälsa och stärka medarbetares välmående
  • Leverera patientsäker och tillgänglig vård
  • Utveckla engagerande demokratiprocesser
  • Bättre integrera nyanlända
  • Bygga hållbara, tillgängliga och smarta städer
  • Skapa säkra onlinetjänster och upplevelser för barn och vuxna
  • Ta fram en bra strategi som formulerar och hjälper er nå era hållbarhetsmål  

Våra 3 tjänster inom hållbarhetsdesign

Hållbarhetsdriven tjänstedesign

Behöver du kreativ problem­lösning och innovation för att lösa en hållbarhets­utmaning? Eller vill du hitta nya affärs­möjligheter genom FN:s globala mål? Med design thinking tar vi ett helhets­grepp om din utmaning och designar tjänster och affärs­modeller som löser er utmaning och stärker konkurrens­kraften.

Beteendedesign

För att lösa vissa hållbarhets­utmaningar kan du behöva påverka och förändra dina kunders beteenden. Våra beteende­vetare, strateger och designers arbetar utifrån beteende­ekonomisk forskning och designar kontakt­ytor med era kunder på ett sätt som gör det enklare att välja hållbart.

Hållbarhetsstrategi

Vi hjälper din organisation att inkludera hållbarhet i den övergripande affärs­visionen och formulera en strategi som förverkligar era målsättningar. Genom att sätta upp tydliga mål, formulera aktiviteter och KPI:er och visualisera vägen framåt stärker ni ert hållbarhetsarbete, och visioner och ­strategier kan realiseras.

Hur kan vi hjälpa dig med din hållbarhetsutmaning?

Vi vet att varje organisation har sina unika förutsättningar och utmaningar.
Prata med oss så skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov och önskemål.

Chef Samarbete och kvalitet

Erik Hammarström

+46 (0) 733 210 720
[email protected]

Hållbarhetsdesigner

Fanny von Heland

+46 (0) 736 298 035
[email protected]

Metod som möjliggör lösningar

Arbetsprocessen anpassas utifrån dina behov och specifika utmaningar. Metoden är uppdelad i 3 faser. Först utforskar vi befintlig kunskap och kunskapsluckor. Utifrån det gör vi en intressentakartläggning och en behovsanalys för att förstå era kunders beteenden och drivkrafter. I en kreativ innovationsfas idégenererar vi tillsammans med er och visualiserar möjliga lösningar.

I sista fasen handlar det om att realisera koncept och göra dem användbara och attraktiva. Här ingår också tester av lösningarnas hållbarhetseffekt, designjusteringar och implementering. Med hållbarhetsdesign utvecklar ni arbetssätt och tjänster som verkligen gör skillnad och leder er verksamhet mot ökad hållbarhet. På köpet får ni en kundlojalitet som är välgrundad och framtidssäkrad.