När Junibacken skulle forma en ny kommunikationsstrategi ville de säkerställa att den baserades på besökarnas verkliga upplevelser och behov. De vände sig till Antrop, som med olika researchmetoder tog fram insikter och underlag för Junibackens framtida kommunikation och utbud.

Under uppdraget arbetade en researcher/UX-designer och en innehållsstrateg i tätt samarbete med personal från Junibacken. Inför projektet fanns mycket bakgrundsmaterial och förarbete så att Antrops team snabbt kunde läsa in sig på verksamheten och målgrupperna.

Lekfull research

Under några dagar studerade projektteamet Junibackens besökare. En av metoderna som användes var observationer i form av shadowing (skuggning). Vi bad helt enkelt att få följa några utvalda vuxna och barn under deras besök. Vi observerade och antecknade under hela tiden, utan att ställa frågor eller på annat sätt kommunicera med dem. Skuggningen följdes sedan upp med djupintervjuer.
För att ringa in den nya kommunikationsstrategins fokusområden identifierade vi relevanta frågeområden, till exempel dagens besök, kännedom om Junibacken, planering, förväntningar och information. Utöver djupintervjuerna gjorde vi också ett större antal korta intervjuer med besökare på plats

Kundinsikter för att prioritera och satsa rätt

I analysarbetet hittade vi ett antal tydliga besöksgrupper med olika beteendevariabler. Insikterna om deras relation till, och kunskap om Junibacken pekade på vilka kommunikationsmöjligheter som borde tas tillvara eller utvecklas. Analysresultatet klargjorde också de utmaningar Junibacken har för att nå och engagera sina prioriterade målgrupper.
Som en del av uppdraget använde Antrop resultatet från researchen i ett underlag för att ta fram relevanta undersökningsområden till en kompletterande kvantitativ studie.

Barnkulturhuset Junibacken invigdes 1996 på Djurgården i Stockholm. Här visas utställningar och teater­föreställningar som bygger på verk av Nordens allra främsta barnboks­författare. 

På Junibacken finns Sveriges största barn­bokhandel och ett sagotåg där besökarna kan resa genom några av Astrid Lindgrens barnboks­miljöer.

 

Projektet innehöll


Antrop visade ett stort och genuint engagemang under hela projektet. De var mycket lyhörda kring våra förutsättningar och särskilda önskemål - såväl före som under projektet, liksom i slutleverans. Som beställare kände jag mig hela tiden trygg med Antrops team. Genom deras arbete har vi fått en djupare förståelse för våra målgrupper utifrån ett behovsperspektiv. Insikterna kan nu användas vid utvecklingen av vårt program och utbud i huset, samt i kommunikationen med de olika grupperna.

Lotta Brügge, marknadschef Junibacken

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer.
Erik Hammarström
+46 (0) 733 210 720
[email protected]

ANDRA KUNDER VI HJÄLPT