Designsystem

Ett bra designsystem gör att företagets användarupplevelse och verktygen bakom blir enklare och effektivare att arbeta med. Är designsystemet lösningen på alla designproblem? Ja, det kan vara det – men det gäller att göra rätt från början.

Designsystem – effektivare arbetsprocess och bättre kundupplevelse

Ett designsystem är en samling designprinciper och återanvändbara komponenter med tydliga riktlinjer och standarder som underlättar arbetet när man ska ta fram nya tjänster eller plattformar. Den genomtänkta strukturen gör att ni kan skapa nytt innehåll och nya tjänster mycket snabbare, med bättre kvalitet, och hela tiden med användaren i fokus. 

Designsystem säkrar inte bara användarupplevelsen, utan också den tekniska och formmässiga kvaliteten. Även små företag och startups med ett litet designteam kan tjäna på att tänka i designsystem. Men det är först när man skalar upp som det blir riktigt relevant.

Ni behöver ett designsystem när:

  • Företagets uttryck börjar spreta och se olika ut för olika tjänster, utan att det är meningen.
  • Designarbetet känns ineffektivt – ni kanske “uppfinner hjulet” och designar om samma typ av komponenter om och om igen.
  • Ni har svårt att hitta eller överblicka olika delar i designen.
  • Ni saknar tydliga processer för designarbetet och vet inte hur ni ska kvalitetssäkra resultatet.
  • Företaget utökar sin affär eller skalar upp verksamheten.

Designers jobbar i ett komplext landskap

Designsystemets uppgift är att ge användaren en sammanhållen upplevelse, oavsett i vilken miljö mötet sker. Det behövs i allt oftare idag, och det beror på flera faktorer.

  • Vi skapar design för ett mer komplext landskap. Ett företag verkar samtidigt i olika system, informationsflöden, intranät, inloggat och oinloggat läge – och kan dessutom ha flera designteam som arbetar med olika områden i organisationen. Det gör att det blir utmanande att hålla ihop designprofilen.
  • Det är vanligt med samarbeten och flera inblandade aktörer att ta hänsyn till – alla med sina tankar om hur designen ska fungera.
  • Arbetsprocessen är inte längre linjär, utan sker iterativt i tvärfunktionella och agila team. Det ger ett behov av lika flexibla designlösningar.
  • När företaget växer eller tjänsterna utvecklas måste även designen skalas upp och kunna föras över till flera plattformar.
  • Större krav på att snabbt kunna leverera nya funktioner på marknaden.

Anpassa designsystemet utifrån era behov

Designsystem kan se olika ut för olika organisationer. Målgrupp, förvaltning och syfte påverkar strukturen. Ofta innehåller designsystemet komponentbibibliotek, style guides, modulär kod, färg och form, typsnitt, informationsstruktur och standarder.

Men att sätta upp ett designsystem handlar inte bara om vad det ska innehålla, utan också hur det ska användas. Här ryms vision och mål, designprinciper, vad god design betyder för oss och hur vi jobbar tillsammans i organisationen. De här lite mer mjuka frågorna är viktiga för att systemet ska funka.

Steg för steg – så kommer du igång med designsystem

Oavsett hur ni formar just ert designsystem finns några grundläggande steg för hur ni bör gå tillväga när ni bygger det:

1. Bestäm syfte och mål

Vad är er definition av ett designsystem? Vad är motivationen, problemen? Varför behövs det? Bestäm också vilken effekt ni ska uppnå för att kunna mäta resultatet.

2. Identifiera målgrupper och nyckelpersoner

Vilka kommer att ha med designsystemet att göra? Vem ska använda det och i vilken kontext? Hur hjälper systemet dem? Vilken roll kommer de ha i systemets framgång?

3. Nulägesanalys

Gör en inventering av vad ni har idag: design, arkitektur, cms, tekniska plattformar, riktlinjer osv. Notera också vilka beroenden som finns.

4. Plan framåt

Formulera en roadmap med en tydlig strategi, process och aktiviteter för ert projekt.

5. Förvaltning

Det kommer att behövas ett produktteam som ansvarar för designsystemet. Hur de ska arbeta beror på vad som funkar bäst i er organisation.

6. Börja smått

Det är lätt att bli överväldigad av allt som går att göra med designsystem. Men det är smart att börja i liten skala, till exempel med designprinciper och de vanligaste komponenterna. Testa hur det funkar innan ni skalar upp.

7. Dela och mät framgång

Gör alla delaktiga i processen och låt det ni lyckas med spridas i organisationen – i nyhetsbrev, designworkshops, föreläsningar eller affischer på väggarna.

Sist men inte minst, ett designsystem behöver vara levande och följa utvecklingen i sitt företag. Det blir aldrig färdigt – bara bättre med tiden.

Vi berättar gärna mer!

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.