Antrops innovationsstudio – från idé till färdig lösning på fem veckor

Förändringar i vår omvärld ställer ständigt nya krav på företag inom alla branscher, och det är viktigare än någonsin att prioritera innovation för att fortsatt vara relevant och konkurrenskraftig. Antrop har lång erfarenhet av att leda innovationsarbete i olika typer av organisationer, från start-ups till Sveriges största företag och myndigheter. 

Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att komma igång 

Nu har vi slagit ihop våra samlade erfarenheter i en process, med metoder och verktyg, som vi vill dela med fler organisationer som vill bli bättre på att skapa värde genom innovationsarbete. Vi vet att praktiska övningar är oslagbara för att befästa kunskap och göra teorier begripliga. Därför har vi satt ihop en innovationsstudio där vi tillsammans under fem veckor angriper en aktuell utmaning i din organisation. Syftet är att göra er säkrare på vad ni ska satsa på och vad ni kan lägga bakom er.

Innovationsstudion hjälper er att: 

  • innovera nya, hållbara affärsmodeller 
  • snabbtesta nya affärsmodeller
  • attrahera nya målgrupper 
  • effektivisera interna processer

En möjlighet att testa nytt

Innovationsstudion ger er tillfälle att kostnads- och tidseffektivt skapa nya lösningar kopplade till en specifik affärsutmaning. Vi följer en strukturerad process som uppmuntrar till att våga experimentera och ger er möjligheten att ta ett kliv in i framtiden genom prototyping. 

Det är helt enkelt ett snabbt och effektivt sätt att gå från tanke till handling. 

Efter innovationsstudion har ni en testad prototyp för att lösa er affärsutmaning, bättre beslutsunderlag, träning och erfarenhet av en tydlig process – inklusive viktiga verktyg – för ett nytt sätt att arbeta innovationsdrivet. Processen och verktygen kommer ni att kunna använda i nya utmaningar.

Hur går det till?

Processen är fokuserad med målsättning att komma långt på kort tid. Men vi vet också att det tar tid att skapa hållbar innovation, vilket vi tar höjd för. Därför ger vi er stöd och verktyg att fortsätta innovationsresan.

Antrops innovationsstudio är en sorts kondenserad designprocess. Vissa skulle kanske likna det med en innovationssprint. Innovation behöver byggas utifrån fyra perspektiv: Hållbarhet, önskvärdhet, lönsamhet och genomförbarhet. Vi har tagit fram en toolbox som baseras på dessa fyra utgångspunkter för innovation. 

Upplägget är utformat för att ge långsiktig effekt. Vi har byggt in arbetsmoment för intern förankring, och lär oss tillvarata perspektiv både från den egna organisationen och utifrån. En annan viktig metod för att skapa långsiktighet är att testa och iterera lösningen utifrån målgruppens feedback.

Antrops designers leder processen och ansvarar för att facilitera och dokumentera. Ni är delaktiga i samtliga faser för att säkra att inga viktiga interna perspektiv går förlorade. 

Var finns era fallgropar?

I våra samarbeten har vi sett vissa tydliga hinder för innovation. Här har vi listat några av de vanligaste, oberoende av vilken bransch det rör sig om:

  • Brist på fokus: Innovation kräver en tydlig vision och fokus på vad organisationen försöker uppnå. Utan en tydlig riktning är det svårt att effektivt förnya sig.
  • Brist på resurser: Innovation kräver ofta investering i tid och resurser, vilket vissa organisationer kanske inte har eller vill prioritera.
  • Risk-motstånd: Om organisationen är tveksam till att ta risker och anamma nya idéer riskerar det att kväva all innovation.
  • Brist på samarbete: Innovation kräver ofta tvärfunktionellt samarbete och input från olika perspektiv. Bristande kommunikation och silos-arbete gör det svårt att odla innovativa idéer.
  • Pyspunka vid genomförande: Även det mest engagerade och idésprutande team kan misslyckas om själva genomförandet haltar. Därför behövs en solid plan och process för idéerna ska förverkligas.
  • Ignorering av konkurrenter: Håll ett öga på vad andra i er egen och närliggande branscher gör och spana kring faktorer som kan påverka, för att inte missa möjligheter till innovation.

Känner du igen din organisation i någon av beskrivningarna? Eller behöver du hjälp med att kickstarta ditt innovationsarbete? Hör av dig till oss för att prata innovationskraft och diskutera om Antrops innovationsstudio kan vara en väg framåt för just er utmaning.

Vi berättar gärna mer

Michaela Bergman

Michaela Bergman

Kundstrateg
073-532 53 21
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]