Professionellt

Att vara professionell handlar på Antrop både om yrkesexpertis och att vara trygg i rollen som konsult. Vi lägger stor vikt vid all vår rekrytering för att verkligen hitta kollegor som matchar våra kunders höga förväntningar på Antropkonsulter.
Vad det innebär i praktiken för dig som Antropare
  • Vårt fokus ligger alltid på kundnyttan och förändringen vi skapar. Om en uppdragsgivare efterfrågar insatser som du inte tycker är kvalitetseffektiva ska du avråda - även om det innebär minskad fakturering.
  • Våra beställare är trygga med att vi alltid ligger i framkant och hänger med i utvecklingen. Som Antropare omvärldsbevakar du och håller koll på trender, och delar din kunskap med kollegor och kunder.
  • Vi skapar trygghet i våra kundrelationer genom att vara insatta, kommunikativa och proaktiva. Du lägger stor vikt vid detta i din konsultroll.
  • Vi för oss på ett sätt som gör att kunden känner att vi är de proffs vi är. Vi visar alltid respekt för våra kunders tid och kunskap. Du är ödmjuk, inkluderande, väl förberedd, och koncis.
  • Strategier och design som kommer från Antrop ska hålla branschledande nivå. Vi ber varandra om feedback, korrläsning och genrepshjälp för att höja vårt arbete. Vi anser också att det är viktigt hur vi levererar och vi lägger därför stor vikt vid presentationsteknik, pedagogik och att saker är snygga.
  • Som Antropare tar vi inte bara ansvar för våra leveranser, utan även för att bidra till ett energiskt, smidigt, framåtblickande och roligt samarbete med våra kunder. Vi förstår att relationsbyggandet är viktigt.
  • I nära samarbete med uppdragsgivaren ska du hitta det optimala dragläget mellan användarnytta, affärsnytta och planetnytta.
  • Vi hjälper våra kunder gå från idé till handling. Vi tror inte på att invänta den perfekta inputen eller designen, utan ser att det mest effektiva är att snabbt få fram prototyper som kan testas och arbetas vidare på. En strategi är inget värd om den inte sätts i handling.
  • Du förväntas ha stora öron och ögon på uppdrag hos din kund. Ser du hur Antrop skulle kunna hjälpa kunden med ytterligare delar för att bli ännu mer framgångsrik så pratar du med byrån och kunden om det.

 

Antrops 6 ledstjärnor

Våra ledstjärnor beskriver vår arbetsplatskultur, hur vi ser på vårt jobb och värdet vi alltid vill leverera. Här kan du läsa mer om vad varje ledstjärna innebär konkret för dig som är Antropare. 

Mänskligt
Hållbart
Professionellt
Tillsammans
Ansvarsfullt
Utvecklande