Ansvarsfullt

En Antropare fungerar och mår bäst med stor frihet och eget ansvar på jobbet. Eget ansvar är viktigt för att byrån ska präglas av tillit och positivism. Det är så vi kan leverera bästa möjliga kundvärde.
Vad det innebär i praktiken för dig som Antropare
  • Du är inte detaljstyrd på jobbet utan förväntas själv ha öga för vad som behöver göras och styra framåt, även vid ibland vaga instruktioner.
  • Du har en stark inre motor och klarar av att prioritera och leverera på rätt nivå givet tid och budget. När du behöver hjälp, svar eller mandat så flaggar du för det. Inga frågor är dumma. Men det är dumt att låta bli att fråga.
  • Du har stor möjlighet att påverka ditt och dina kollegors arbetssätt. Du har utrymme att testa nya metoder som du tror tar uppdraget framåt och har ingen strikt Antrop-linje att rätta dig efter.
  • Som konsult på Antrop har du alltid ansvar för kvaliteten i allt som kommuniceras med och för uppdragsgivaren. Be gärna en kollega om stöd eller feedback.
  • Du ser till att hålla dig uppdaterad inom ditt fält. Du reflekterar själv över hur du kan och vill utvecklas, är proaktiv i din kompetensutveckling och tar din chef till hjälp för att planera kring hur du bäst når dina mål.
  • Vi har flextid. Vill du jobba mer eller mindre en vecka styr du över det själv. Vi litar på att alla planerar in sitt arbete och ledighet på bästa sätt.
  • Du känner ansvar för attityden du tar med dig till jobbet och vill jobba på ett ställe där vi alla bidrar till ett utvecklande och positivt klimat. Du vidareförmedlar inte andras kritik. Istället uppmuntras du att framföra dina egna åsikter kring förbättringsmöjligheter på Antrop. Vi vill ha handlingskraftig kultur och motverka en visk- och gnällkultur. Därför kritiserar vi inte heller den som inte är närvarande. Var och en tar ansvar för att prata med den som eventuell kritik berör.
  • Du tar ekonomiskt ansvar för Antrop genom att tidrapportera varje fredag och arbeta utifrån din projektplan. Du ser också till att hålla kundansvarig informerad om förändringar eller behov hos din kund som hen bör känna till.
  • Du får välja själv hur du vill använda din vinstdelning, om du vill löneväxla en del av din lön samt hur du önskar placera din tjänstepensionsavsättning.

 

 

Antrops 6 ledstjärnor

Våra ledstjärnor beskriver vår arbetsplatskultur, hur vi ser på vårt jobb och värdet vi alltid vill leverera. Här kan du läsa mer om vad varje ledstjärna innebär konkret för dig som är Antropare. 

Mänskligt
Hållbart
Professionellt
Tillsammans
Ansvarsfullt
Utvecklande