Trygghet och stöd till barn och unga

Inför sitt 30-årsjubileum ville stiftelsen Idéer för Livet göra om webbplatserna Ideerförlivet.se och Utanförskapetspris.se till en gemensam sajt. Målet var att skapa en användarvänlig och modern sajt med en design som harmonierar med Skandias övriga grafiska utseende och logik.

Skandia Idéer för livet skapade en bättre och mer användarvänlig webb för unga eldsjälar, kommunanställda och sparare

Skandia Idéer för livet skapade en bättre och mer användarvänlig webb för unga eldsjälar, kommunanställda och sparare

Att hitta en enhetlig ton som passade alla besökare var en utmaning. Innehållet skulle attrahera allt från eldsjälar och engagerade ungdomar till politiker och forskare. En annan utmaning var att den nya sajten skulle byggas i Skandias befintliga tekniska miljö och mallar – men ändå få sin egen identitet.

Tydliga mål och effektmål

Antrop har en lång relation med Skandia och fick stiftelsens förtroende att skapa en varumärkesbyggande, responsiv sajt som följer Skandias manér. De övergripande målen var:

  • Driva mer trafik till sajten
  • Göra det enkelt att ansöka om bidrag till projekt
  • Tydliggöra den nytta fondspararnas pengar bidrar till, och därmed ge en djupare förståelse för stiftelsens arbete
  • Ge en positiv bild av Ideer för livet och kopplingen från Skandia

Vi är mycket nöjda med resultatet. Antrop lyckades hitta balansen mellan ett inspirerande och informativt innehåll, precis som vi önskade. De har jobbat mycket med ett tilltalande, varmt och inspirerande språk mot läsaren.

Christina Wahlström, Projektledare, Idéer för livet

I projektet arbetade Antrops UX-designer, tjänstedesigner och innehållsstrateg tätt ihop med stiftelsens anställda och deras experter för att sätta sig in i verksamheten. Teamet tog del av befintlig information om insikter kring användarna och om bakgrunden till nuvarande innehåll på och trafik till sajten. Under en workshop tillsammans med Idéer för livet formulerades sedan effektmål för projektet, och gjordes en prioritering av målgrupper.

– Att sätta upp tydliga effektmål är viktigt för att verkligen hålla rätt fokus genom hela processen. Vi jobbar alltid med mätbara effektmål för att kunna följa upp resultatet. Det är enda sättet att veta om man lyckas, är på rätt väg och om man behöver göra mer, förklarar tjänstedesigner Erik Markensten.

Tätt samarbete med utvecklarna

En viktig förutsättning för att projektet skulle lyckas och bli klart i tid var att Antrop kunde ha en bra dialog och tätt samarbete med tekniska utvecklarna på Skandia. Det gjorde att vi på bästa sätt kunde utgå från de befintliga omständigheterna och snabbt göra den extra utveckling som behövdes.

I nästa fas av processen intervjuade vi ungdomar och eldsjälar med idéer de söker pengar för, politiker som använder stiftelsens metoder och verktyg i sina verksamheter, Skandias fondsparare och en nationalekonom som förklarade beräkningsmodellerna bakom verktygen. Utifrån intervjuerna och övrig research gjorde vi sedan en målgruppsanalys och kartläggning av målgruppernas behov och drivkrafter.

En ny enhetlig sajt lagom till 30-årsjubileet

Med sikte på effektmålen och utgångspunkt i målgruppsnalaysen gjorde Antrop sedan en total inventering av allt innehåll, ritade en ny informationsstruktur med nytt innehållsflöde och prioritering av både gammalt och nytt material, skissade fram ett nytt koncept med design och nya funktioner, skrev texter och rubriker, samt byggde mallarna i Episerver.

Resultatet blev en ny, sammanhållen sajt för stiftelsens olika verksamheter och målgrupper. Innehållet är anpassat efter användarnas behov och drivkrafter och funkar lika bra för mobil som desktop.

Jag blev intervjuad av en forskare med uppdrag att titta på hur företag jobbar med stiftelser. Han var så imponerad av vår hemsida och tyckte den var mycket trevlig, behaglig och informativ. Jag fastnade just för att han använde ordet behaglig. Då har vi verkligen lyckats – inte för säljig och glättig, inte för torr och informativ.

Christina Wahlström, Projektledare, Idéer för livet

Stiftelsen Idéer för livet

Skandia Idéer för livet vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Det arbetar långsiktigt med förebyggande insatser riktade mot barn och unga. Grundsynen i arbetet är att det lönar sig både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv att förutse risker och förebygga problem innan de uppstår. 

Ideerforlivet.se 

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]