Digital design mot nästa steg i arbetslivet

Kund | Lernia

Projekt | Digital design

Utbildnings- och rekryteringsföretaget Lernia stöttar varje år ett stort antal personer till studier och jobb. När de skulle ta fram en ny webbplats och grafisk profil ville de utgå helt från målgruppens behov. De vände sig till Antrop för att få hjälp med digital design och ett nytt modernt gränssnitt, som ger kunderna en bra användarupplevelse. 

Struktur som möter målgruppens behov och beteenden

Många kan känna igen sig i att företagets webb efter några år känns omodern och ibland svårnavigerad. När verksamheten växer och förändras riskerar webben att bli spretig. När Lernia tog ett nytt grepp om sin webb ville de göra det med ett utifrån- och in-perspektiv. En ny struktur och navigation som speglade besökarnas behov och beteendemönster – inte hur den interna organisationen är uppbyggd.

En flexibel lösning med tydligt affärsfokus

Målet för Lernias nya webb är att stötta människor på sin väg från arbetslöshet till studier och jobb, och att matcha människors kompetens mot marknadens behov. De vill också bygga en flexibel webb som förenklade arbetet, till exempel med en snabbare time to market*. Projektet hade ett tydligt affärsfokus, och prioriterade det som driver intäkter eller effektivitet, till exempel en mer effektiv förvaltning.  

Ta reda på strategiska och tekniska förutsättningar 

För att genomföra ett bra webbprojekt behöver du ha koll på tekniska och strategiska förutsättningar, sätta upp tydliga mål och mätpunkter, och ta reda på målgruppens behov och drivkrafter. Tillsammans ger det en bra grund att bygga konceptet på.

För att ta reda på tekniska möjligheter och begränsningar, som underliggande system, IT-arkitektur och API:er, gjorde vi förstudier tillsammans med Antrops utvecklarpartner Prototyp och Lernias backendpartner Active Solution. Det hjälpte oss i val av lösningar för backend, frontend och Content Management-system (cms). 

Effektmål och beteendeprofiler för en lyckad webbplats

För att veta att en ny webbplats blir så bra som vi vill behövs tydliga mål som kan mätas och följas upp. Vi hjälpte därför Lernia ta fram effektmål och mätpunkter, och förankrade dem i ledningen. När Lernia.se hade ökat antal användare, registrerade CV och när fler användare sökte jobb och anmälde sig till utbildningar på sajten, visste vi att projektet hade lyckats.

För att lära oss mer om målgruppen gjorde vi djupintervjuer med flera personer. Resultatet analyserades och visualiserades i beteendeprofiler, som beskriver målgruppens behov, mål, hinder och drivkrafter. Beteendeprofilerna, tillsammans med effektmålen, blev viktiga verktyg i det kommande arbetet med koncept och design. 

Prioriteringar och principer för design och innehåll 

För att tydliggöra övergripande behov och prioriteringar på nya Lernia.se tog vi fram en user story map, och definierade en första minsta version (MVP) av webbplatsen. Sedan kunde vi börja skissa på nyckelflöden och funktioner i designstudio tillsammans med Lernia och utvecklarna. Skisserna förfinades sedan av Antrop i form av konceptuella wireframes. 

Parallellt gjordes en kartläggning av allt innehåll, med prioriteringar, struktur och kategorisering. Arbetet sammanställdes sedan i design- och innehåll principer.

Agil design och utveckling

Efter det påbörjades arbetet med design och utveckling. All detaljdesign, interaktionsdesign, grafisk design, innehållsproduktion och utveckling skedde parallellt i ett tvärfunktionellt team som jobbade i sprintar. I en betasajt kunde vi löpande fylla på med innehåll, nya features och göra last-tester.

Ett omfattande utvecklingsarbete ledde till ny Informationsarkitektur, ett nytt sätt att navigera och ett nytt sätt att interagera med innehållet. Dessutom designade vi ett nytt sök och implementerade en ny grafisk profil. Alla nya integrationer, flöden och funktionalitet testades, itererades och optimerades för användarvänlighet och konvertering – och säkra att de mötte behov och mål som vi satt upp.

Nya Lernia.se lanserades stegvis mot betasajten, vartefter innehåll och funktion växte fram. På så sätt undvek vi en "big bang-lansering" och kunde leverera kontinuerligt värde till användarna.

*Time to Market (TTM) betyder ungefär: tiden från idé till färdig produkt, redo för leverans till kund eller användare.

Lernia

Lernia arbetar för att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Varje dag.

Lernia.se

Erik Hammarström

Prata med oss om du vill veta mer

Erik Hammarström

073-321 07 20
[email protected]