Tjänst för att bekämpa korruption

Korruption är ett av världens största hot mot mänskliga rättigheter, och omsätter ofattbara 1,5-2 biljoner dollar* varje år. Klarity, som startades av Norrskens grundare Niklas Adalberth, utvecklar tillsammans med Antrop en digital tjänst för att hjälpa människor bekämpa korruptionen.

En plattform för att omvandla frustration till engagemang

För var fjärde person i världen är det vardag att tvingas betala mutor – som ett nödvändigt ont för att slippa problem med myndigheter eller för att få tillgång till offentliga tjänster.

Korruption och fattigdom går ofta hand i hand och det är de fattigaste som drabbas hårdast. I en del korruptionspräglade länder i Afrika förekommer det att poliser eller andra statliga tjänstemän dagligen kräver folk på pengar. Orättvisan och maktlösheten skapar ilska och underminerar medborgarnas tillit till samhället, vilket utgör ett direkt hot mot demokratin.

Hittills har det inte funnits något sätt för enskilda personer att bekämpa korruption. Frustrationen är förstås stor, och det finns de som filmar händelseförloppet och lägger upp videos på sociala medier. Det har tyvärr inte haft någon större effekt, varken på de korrupta eller på politiker att ta krafttag mot brottsligheten.

Niklas Adalberth, grundare av Norrsken och medgrundare av Klarna, startade bolaget Klarity med ambitionen att omvandla denna frustration till engagemang. Klarity är en digital plattform som ska ge folk en möjlighet att kämpa mot den korruption de möter i vardagen. Med Klarity kan människor samla rapporter om korruption, öka transparensen och sätta press på politiker för att tvinga fram en förändring.

Antrop, som redan samarbetar med Norrskens-finansierade Just Arrived, har fått i uppdrag att hjälpa Klarity ge medborgarna de bästa förutsättningarna för att bekämpa korruptionen.

Från affärsstrategi till designhantverk

Antrop kopplades in i projektet redan från start och har varit involverade konceptutveckling, affärsstrategi, tjänstedesign, digital och visuell design.

Vi intervjuade journalister och aktivister i Östeuropa och Afrika för att förstå hur de ser på korruption och vilka behov de har. Teamet identifierade användare mellan 18 och 30 år i storstäder som primär målgrupp för plattformen. Dels för att de är teknikvana och har tillgång till Internet, men också för att den åldersgruppen har störst engagemang för att bekämpa korruptionen. En del av teamet gjorde research kring hur man åstadkommer långsiktigt engagemang och gemenskap i en community.

En stor utmaning i projektet var att det inte fanns en utvecklad eller ens jämförbar tjänst, och därmed inga ”riktiga” användare att intervjua och göra tester med. Intervjufrågor, research och metodik har fått anpassas för att kunna möta det.

Jag har bara superlativ att ösa över Antrop. Det är häftigt att se att teamet håller så pass hög kvalitet både vad gäller design och affärsförståelse. Jag hoppas på ett långsiktigt samarbete mellan Antrop och Norrsken.

Kristoffer Hansson, VD Klarity

En konkret prototyp gör det möjligt

Utifrån vår prioriterade målgrupp och våra användarintervjuer kunde vi sedan gå vidare och ta fram beteendegrupper och göra kundresor. Mycket av det arbetet har skett i workshops i tätt samarbete mellan Klarity och Antrop.

Service Recovery är en viktig fråga för varje kundorienterat och seriöst företag. I en tjänst som denna har det särskilt stor betydelse – för vad händer den dag någon blir felaktigt anklagad för att ta mutor? Därför lade vi i vårt arbete stor vikt vid hur en sådan situation och liknande skulle kunna förebyggas och hanteras.

De samlade insikterna från research och intervjuer vägledde sedan arbetet med att skapa en konceptuell visionsprototyp, en konkret och klickbar prototyp för Klarity att visa för investerare och att använda vid kravställningar och för att prioritera en första version av plattformen.

En tydlig gemensam vision

Samarbetet mellan Klarity och Antrop kommer fortsätta under åtminstone hela 2017. Tillsammans har vi nu en tydlig vision om hur plattformen ska designas för att på bästa sätt kunna bekämpa korruption. Med en större förståelse för användarna vet vi hur vi ska jobba vidare för att öka kunskap om deras engagemang.

*Siffror från IMF (International Monetary Fund)

Klarity

Klarity ägs och finansieras av den svenska ickevinstdrivande stiftelsen Norrsken. Klaritys app gör det möjligt för medborgare och statliga tjänstemän att på ett enkelt sätt bekämpa korruption i vardagen. Användarna exponerar institutioner och individer genom att rapportera dem i appen, tillgänglig för journalister och aktivister, och på så sätt göra det korruption oattraktivt.

Klarity.org

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]