Webbappen som ändrar din världsbild

Kund | Gapminder

Projekt | Webbapp (PWA)

Gapminder är specialister på att identifiera och motverka okunskap. I en värld som ständigt förändras måste din världsbild också hela tiden uppdateras. Gapminder Worldview Upgrader är en webbapp som på ett roligt sätt ger användaren en faktabaserad världsbild.

Utmaning

"Designa en digital tjänst som känns kul att använda"

Gapminder är stiftelsen som grundades av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Här är kärnan att göra statistik och data tillgänglig och lättare att förstå, så att fler människor kan få en bild som faktiskt stämmer av den globala utvecklingen. Succéboken Factfulness som Gapminder-grundarna skrivit bygger på just detta, och tjänsten Worldview Upgrader är en förlängning av det arbetet och ett sätt att nå ut ännu mer. 

Antrop fick i uppdrag av Gapminder att, tillsammans med dem, designa en digital tjänst som känns kul och enkel att använda. Användaren lär sig om viktiga globala trender och proportioner, för det är så att för att kunna fatta rätt beslut i den globaliserade tid vi lever behöver vi ha en bild av världen som grundar sig på fakta.

Process

Utforska, innovera, realisera och iterera

När Gapminder kom till oss var deras tanke att målgruppen för tjänsten var "alla i världen". Vi hjälpte till att  smalna av och fokusera på en yngre målgrupp, 16-33 år. Därefter gick vi igenom designprocessens alla faser - från att utforska, till att innovera och realisera. Den tekniska utvecklingen står vår tech-partner Prototyp för. 

I hela projektet jobbade vi med ett iterativt arbetssätt. Vi började testa tidigt med pappersskisser utifrån våra första idéer och fortsatte med en kodad prototyp som testades av 1000 personer. Feedbacken fick oss att göra om vissa delar och sedan känna oss trygga inför lanseringen, hösten 2020. Den digitala tjänsten har blivit en webbapp (Progressive Web App) som enkelt kan skalas med innehåll och prestanda, och inte kräver någon nedladdning.

Resultat

Över 4 miljoner besvarade frågor, and counting

Innehållet i appen kommer från de tusentals faktafrågor som Gapminder har testat på allmänheten. Och de, liksom personal i företag, skolor och andra organisationer, har för närvarande fel om världens tillstånd. Det handlar om global utveckling, trender och proportioner. För att uppgradera sin världbild har användaren tillgång till källorna som anges i appen. Till varje fråga finns även en förklarande text till det rätta svaret, och information om varför så många svarar fel.

Hösten 2020 lanserades så Gapminder Worldview Upgrader, men appen är under ständig utveckling och fylls på med innehåll allt eftersom. Fokus för frågorna är Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De handlar om allt ifrån hur många länder som har haft en kvinnlig stats- eller regeringschef till hur stor andel av all plast som produceras i världen som hamnar i haven. Gapminder har sedan tidigare enormt stor räckvidd och lojala användare, och webbappen har redan över 4 miljoner besvarade frågor.

En webbapp som nu sprids över världen

Appen lanserades på engelska, och översättningar till svenska, franska, japanska och fler språk har påbörjats. Och en extra kul grej var att Bill Gates tipsade om appen vid lansering!

Gapminder Worldview Upgrader

I Worldview Upgrader kan användaren testa sina kunskaper med frågor som nästan alla svarar fel på. När användaren sedan lär sig fakta och svarar rätt på frågorna kan hen få ett certifikat som visar att hen har uppgraderat din världsbild.

Testa Gapminder Worldview Upgrader här.

Sara Nero

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Sara Nero

073-066 20 36
[email protected]