Allmänna villkor för Antrops kurser

Fri avbokning till 40 dagar före utbildningen. Därefter debiteras hela avgiften.

Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta på eller ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare eller då föreläsare lämnat återbud och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning. 

Här kan du läsa mer om Antrops hantering av personuppgifter

Här hittar du information om Antrops kurser 

Tjänstedesign

User research