Dags att agera för digital hållbarhet – för planeten, användaren och kunden

Datatrafiken som genereras av våra digitala beteenden är ett snabbväxande energi- och ett rejält klimatproblem som vi behöver ta på allvar.

Frukostklubben

19 jan
kl 8.30 - 9.00

online via Zoom

Anmälan

Det är ju inte bara tjänsterna vi designar som påverkar hållbarheten, utan även hur vi rent konkret bygger upp, fyller och utvecklar digitala produkter, hemsidor och appar.

Design är en del av lösningen. Men hur? Jonas Halléhn, UX-designer och Sarah Isaksson, hållbarhetsstrateg, bjuder på en halvtimmes webbinarie som kommer lära dig om vad och HUR du kan påverka.

Föreläsare

Jonas Halléhn

Jonas Halléhn

Jonas Hallén är UX-designer på Antrop, med kunskap, intresse och engagemang för hållbarhet. Han arbetar för att webbdesign och UX kan bidra till digital hållbarhet och mindre negativ påverkan på planeten. UX-design handlar om designarbete som förbättrar användarnas upplevelse av en tjänst eller produkt. Detta leder till nöjdare kunder, träffsäkra tjänster och ökad lönsamhet för ditt företag, och går hand i hand med vad som är bra för planeten.

Sarah Isaksson

Sarah Isaksson

Sarah Isaksson är hållbarhetsstrateg på Antrop. Som en del av hållbarhetsteamet hjälper hon dig att förstå dina kunder och driva affärsutveckling och kreativ problemlösning med fokus på hållbarhet. Tillsammans tar vi fram hållbarhetsstrategier eller utvecklar tjänster och affärsmodeller som möter de globala målen. Med grund i beteendeekonomisk forskning designar vi så att dina kunder på ett enkelt sätt kan leva och välja hållbart.

Tack för din anmälan till webbinariet!

Du har fått en bekräftelse i din mejl. Vi skickar också en påminnelse någon dag innan webbinariet. Varmt välkommen!

Visesill V2