TV4 uppmärksammar projekt för nytt pantsystem

Satsningen på ett nytt pantsystem för hämtmats-förpackningar har väckt en hel del intresse. Nu uppmärksammar Nyheterna i TV4 projektet, som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Antrops tjänste- och beteendedesigners.

Åsa Stenmarck om det nya pantsystemet i ett nyhetsinslag på TV4

Åsa Stenmarck om det nya pantsystemet i ett nyhetsinslag på TV4

Det handlar alltså om ett nytt pantsystem för engångsförpackningar i Sverige, som vi har berättat om tidigare. IVL Svenska Miljöinstitutet har initierat projektet, där Antrop fått vara med på den spännande resan och leda designprocessen. Målet med projektet är att spara på resurser och minska nedskräpningen.

-- Det är en stor mängd material som flödar fort genom vårt samhälle och som bara används en gång. Det i sin tur medför ju en stor miljöbelastning i tillverkningen och sen också avfallshanteringen. säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, i inslaget.

Här kan du se nyhetsinslaget på TV4 (ca 3,52 minuter in i sändningen).