E-handeln exploderar! Hur gör vi den cirkulär?

WORKSHOP: Nu bjuder vi in till en tvådelad digital workshop på temat cirkulära affärsmodeller inom e-handeln. Tillsammans med aktörer inom branschen vill vi på Antrop, som en del av det nordiska nätverket LOOP, erbjuda er att utforska hur ni kan bygga in cirkularitet i era affärsmodeller. Det är nu vi måste agera, för planeten, kunden och affären.
Anmäl dig här

Låt oss bygga in cirkulära affärsmodeller i e-handeln.

Låt oss bygga in cirkulära affärsmodeller i e-handeln.

E-handeln har ökat stadigt under flera år. Pandemin har gett onlineshoppandet extra kraft och intäkterna beräknas bli dubbelt så stora under de kommande 10 åren. Det är nu vi måste bygga in cirkularitet.

Från vision till konkret pilot

Cirkulär ekonomi kräver systemförändringar, nya idéer och nya partners. Tillsammans med er som kan göra mest skillnad vill vi gå från vision till konkreta piloter. Vill du, som är en aktör inom e-handel, tillsammans med oss hitta lösningar, samarbeten och nya affärsmodeller?

LOOP Lab med fokus på aktion // 1 och 8 december

Maria Klint är hållbarhets- och tjänstedesigner på Antrop och kommer att fungera som facilitator under workhoppen, även kallad LOOP Lab. Vid två kreativa tillfällen, ett längre och ett kortare, träffas deltagarna för att inspireras, tänka nytt och utmanas att agera.
– Vi kommer dels att lyfta blicken och utforska möjligheter till cirkularitet i ett troligt framtidsscenario, och dels experimentera med hur vi redan nu kan börja testa idéer och hypoteser för att lära oss snabbare.

Vilka hoppas du få se som deltagare?

– Jag hoppas vi får med oss en blandning av aktörer. Både de som är en del av utmaningarna med en växande e-handel och de som sitter på insikter om olika lösningar. De kan komma ifrån traditionella bolag, start-ups, organisationer eller från akademiskt håll. Här finns inget facit så alla som deltar kommer att kunna bidra med sitt perspektiv, oavsett kompetens eller erfarenhet.

Vad kan LOOP-nätverket erbjuda?

– Detta är ett nordiskt event som syftar till att skapa möjligheter över gränserna. Genom att dela erfarenheter och lösningar mellan snarlika marknader kan vi öka vår gemensamma kapacitet och undvika att vi uppfinner hjulet på nytt i alla länder.

Eventet kommer att hållas på engelska. Anmäl dig här.

Facilitatorer från Antrop

Maria Klint är hållbarhets- och tjänstedesigner på Antrop. Hon kommer att facilitera workshopparna där vi tillsammans utforskar cirkulära affärsmodeller inom e-handeln. 

Linda Glad är hållbarhetsexpert med fokus på cirkulär omställning.

Erik Hammarström är tjänstedesigner och en av Antrops grundare. 

The workshops will be presented in English.

Welcome! Read more and register

What?

Two (free of charge) digital workshops based on design thinking methodology. Our team will facilitate and the session does not require any preparations from you. We only expect you to bring and share your own insights and experiences.

Who?

You are a Nordic professional excited to explore business with circular solutions. Maybe you are responsible for digital or business development, marketing, or sustainability and working within logistics, packaging, e-commerce players, marketplaces.

We are LOOP, a network of Nordic experts in business development, service and digital design, venture building and circular design. LOOP was founded by Avanto Ventures, Sitra and Nordic Innovation and is a cooperation between Antrop (SE), Avanto (FI), Agens (NO), Startup Norway (NO) and ArtRebels (DK) 

When and Where?

1st December 2020, 9:00 to 12:00 am CET

8th December 2020, 9:00 to 10:30 am CET

Goal

For you to get inspired to take action and start collaborating with the necessary actors to go from strategy to action with circular solutions.

Register here