Dags att agera för digital hållbarhet – för planeten, användaren och kunden

Datatrafiken som genereras av våra digitala beteenden är ett snabbväxande energi- och klimatproblem. Design är en del av lösningen. Men hur?

Vi kommunicerar, handlar, arbetar, underhåller oss och träffas digitalt. Snart sagt allt kan göras online och vi är alla en liten del av det totala digitala ekosystemet. Men vad händer med all data? Tidigare pratade man om cyberspace, idag främst om moln. Verklighetens moln består av stora serverhallar som slukar mängder av energi. Det är hög tid att ta tag i den digitala hållbarheten.

En enda Youtube-videos enorma koldioxidutsläpp

Låt oss börja med ett konkret exempel. År 2017 kom den globala megahiten Despacito. Det blev snabbt den mest visade YouTube-videon någonsin. De mer än 5 miljarder visningarna har inneburit utsläpp av cirka 360 000 ton koldioxid, enligt en uträkning från det EU-finansierade forskningsprojektet Eureca. Det är mer utsläpp än vad hela Barbados genererar på ett år. Bara en enda video!

Tänk då när vi lägger ihop allt vi streamar på YouTube, Netflix, HBO och alla Play-tjänster? Och alla mejlen vi skickar, nyhetsbreven vi kanske inte ens läser, och innehållet vi producerar och konsumerar på sociala medier?

Design för en hållbar digitalisering

Sarah Isaksson är hållbarhetsstrateg på Antrop och arbetar bland annat med cirkulär affärsutveckling och även med Antrops interna hållbarhetsarbete. 

– Idag är de flesta lyckligt ovetande om den enorma negativa klimatpåverkan som kommer av all data vårt surfande genererar. Vi behöver göra användarna av digitala tjänster medvetna om problemet och designa tjänster som inte slösar med datatrafiken.

Serverhallarna – det anonyma men växande problemet

För varje gång vi streamar går det åt energi i en serverhall någonstans i världen. Hallarna kräver energi, bl.a. eftersom de hela tiden måste kylas av med energikrävande system. Majoriteten av den globala elen produceras med olja, kol eller gas och släpper ut koldioxid. Så det som händer när vi mejlar, tittar på film eller tar ett Teams-möte är alltså att vi bidrar till koldioxidutsläpp. 

Ökade utsläpp från vårt digitala beteende

Utsläppen från vår digitala värld är ett problem som med all sannolikhet kommer att fortsätta växa under kommande år eftersom antalet uppkopplade föremål förväntas öka. Även om vi satsar på förnyelsebar energi och innovationer inom energisektorn går utvecklingen inte tillräckligt snabbt för att möta behovet. Nu pratas det om surfskam som den nya flygskammen, och medan fler sektorer, exempelvis just transportsektorn, nu går över till att använda el för att undvika andra mer koldioxiddrivande bränslen ökar elförbrukningen till datahantering i rasande fart. Trycket på förnyelsebar energi kommer alltså från flera håll. 

Vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder att säkerställa att deras tjänst är hållbar. Om vi använder vår designkraft rätt så kan vi främja den goda sidan av digital hållbarhet.

Sarah Isaksson, hållbarhetsstrateg

Stort ansvar på företag och individer

Detta växande problem engagerar och ställer krav på individen, och på företagen. Redan idag har kunderna höga krav på företags hållbarhet och det är krav som bara kommer att växa ju mer medvetna vi blir om de här problemen. Kunderna förväntar sig att en digital tjänst måste vara användarvänlig. På samma sätt kommer de att förvänta sig att den är hållbar.

– På Antrop arbetar vi dagligen med att designa digitala tjänster, webbsidor och appar. Vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder att säkerställa att deras tjänst är hållbar. Om vi använder vår designkraft rätt så kan vi främja den goda sidan av digital hållbarhet, säger Sarah Isaksson.

Designa för digital hållbarhet är ett måste

Som designers har vår roll alltid varit att förstå människor och att påverka dem. Vi vet att du irriterar dig på en långsamt laddande hemsida och vi har verktygen för att skapa digitala tjänster som är smidiga för dig att använda om som genererar mindre koldioxidutsläpp just därför. Vi vill använda vår kunskap till att påverka människor till mer hållbara beteenden, värderingar och känslor.

– Vi arbetar med att ta reda på vad människor behöver och vad de drivs av. Det är kunskap som är helt avgörande för att klara av en omställning mot en hållbar utveckling. När vi sätter samman vår kunskap om hållbarhet, beteendeförändringar och design thinking får vi ett designverktyg som kan bidra till en hållbar utveckling.

Som i exemplet med Greenely. I två år har Antrop samarbetat med startupen vars vision är att göra det roligare och lättare att minska sin energianvändning i hemmet. Ett annat exempel är Deedster, en app som hjälper användaren att skapa förståelse för det egna koldioxidavtrycket, öka kunskap om klimatpåverkan och utmana sig själv och sina vänner.

Innovation och medvetenhet skapar förutsättningar för nya lösningar

Det är ju inte bara tjänsterna vi designar som påverkar hållbarheten, utan även hur vi rent konkret bygger upp, fyller och utvecklar digitala produkter, hemsidor och appar.

Energieffektiviseringen på webben är det inte bara en fråga om teknik. Ett gediget design-, innehålls- och utvecklingsarbete lägger grunden för hur stor webbplatsens energiförbrukning blir. Det kan du läsa mer om här, där UX-designern Jonas Halléhn går igenom design och UX för hållbara webbplatser.

Sarah Isaksson är hållbarhetsstrateg och en del av hållbarhetsteamet på Antrop. Vi hjälper dig att förstå dina kunder och driva affärsutveckling och kreativ problemlösning med fokus på hållbarhet. Tillsammans tar vi fram hållbarhetsstrategier eller utvecklar tjänster och affärsmodeller som möter de globala målen.