Att planera en begravning - Vi söker dig med egna erfarenheter

Det kan kännas svårt att tänka på praktiska frågor när du just mist någon nära. Just nu arbetar vi på Antrop i ett projekt där vi undersöker hur begravningsbyrån kan underlätta och stötta när du står inför att planera och genomföra en begravning.

UPPDATERING: Nu har vi genomfört alla intervjuer. Tack!

Vi är medvetna om att det är en väldigt speciell och känslig situation med många olika aspekter att ta i beaktning. På Antrop arbetar vi alltid utifrån användaren. Behov och drivkrafter hos den som ska använda en tjänst är utgångspunkten i vårt arbete. Därför behöver vi nu hjälp av dig som kan ge oss insikt i upplevelsen av att planera och genomföra en begravning.

Dina upplevelser och åsikter är mycket värda för oss. Kan vi få låna en timme av din tid för att ställa frågor kring din upplevelse? Intervjuerna genomförs digitalt.

Vi söker dig som har planerat och genomfört en begravning:

  • under de senaste 2 åren (med undantag för perioden mars - juni 2020)
  • ensam eller tillsammans med andra, där du varit i kontakt med en begravningsbyrå

    Nu är alla intervjuer genomförda. Tack för visat intresse!

Om Antrop

Antrop är en tjänstedesign-, digital- och UX-byrå. Kunskapen om människors behov och drivkrafter är grunden i allt vårt arbete och hos oss jobbar branschens skickligaste och mest varmhjärtade designers, strateger och beteendevetare. 

Vi på Antrop drivs av att skapa positiva användarupplevelser, men också en stark vilja att göra gott. Vi jobbar varje dag med att designa för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.