Antrop certifierade som ett Great Place to Work

Antrop har blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work®. Det är resultatet av en studie kring medarbetarnas bild av sin arbetsplats, och en expertgranskning av Antrop som arbetsgivare. 

Grattis till certifieringen! Zandra Rauchwerger, byråchef på Antrop. Hur känns det?
– Det gör mig sanslöst stolt!

Antrop blev ju listade som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser förra året, var inte den här utmärkelsen given?
- Inte alls. Det är farligt att ta engagemang och arbetsglädje för självklart, bara för att den varit högt värderad tidigare. En arbetsplats är ju under ständig förändring, och med det följer känslor och förväntningar. Vi har ett år i ryggen av stark tillväxt och våra kunder har hela tiden högre förväntningar på oss att lösa allt klurigare utmaningar. Bevisligen står vår starka snällhetskultur pall för det eftersom vårt sammantagna resultat i medarbetarstudien är en rejäl bit över certifieringsgränsen även i år. 

Vad är det som gör Antrop till ett Great Place to work?
– Vi har stor tillit till varandra, och vårt aktiva arbete med öppenhet och personlig utveckling är en minst lika viktig del som mer traditionell kompetensutveckling. Det skapar ett klimat där vi kan vara oss själva, känner oss värdefulla, engagerade och trygga. När man gör det kan man också göra innovativa och storslagna grejer för våra kunder – vilket i sin tur gör oss stolta såklart. Snällhetskultur är det finaste som finns. 

Vad menar du med "snällhetskultur"?
- Att man är genuint mån om varandras välbefinnande och framgång. Att vi hjälper varandra. Och att vi är precis så raka som behövs för det. Feedback är viktigt för att måna om varandra. 

Vad krävs för att bli certifierade?
– Bedömningen består av två delar. En del som betygsätter medarbetarnas upplevelse av sitt arbete och arbetsplats. Och en del som betygsätter hur bra företagets arbetsgivarinsats är. Allt från stöd, internkommunikation, involvering, ersättningspaket och kompetensutveckling. Dessa två delar ska motsvara varandra i så hög utsträckning som möjligt – det är då en hållbar och fin arbetsplatskultur uppnås.

Något särskilt i resultatet du är extra glad över?
- Att stoltheten både över vad man bidrar med i samhället genom sin roll och över att jobba på Antrop är så skyhög. 

Vad händer framöver?
– I svarsunderlaget är det väldigt tydligt vad vi ska fortsätta vara måna om på vår arbetsplats för att det ska vara engagerande att jobba här. Men det har också framkommit vad vi kan bli ännu bättre på, och det ska vi arbeta med i år.

Great Place To Work ®

Är världens största arbetsplatsstudie. Varje år utför de medarbetarundersökningar av 10 miljoner medarbetare i 50 länder. Till grund ligger 30 års forskning om vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra. Certifieringen är en kvalitetsutmärkelse till de allra bästa företagen. I mars tillkännages dessutom vilka av dessa som hamnar på listan över Sverige Bästa Arbetsplatser.