Från kund till kollega – Antrop rekryterar senior kundstrateg

Henrik Arwidsson är ny kund- och affärsstrateg på Antrop. Han kommer närmast från Tillväxtverket där han ansvarat för myndighetens förnyelse- och innovationsarbete.
– Det känns väldigt fint att få in Henrik, som varit en tidigare kund, till vårt duktiga gäng med kundstrateger, säger Zandra Rauchwerger, HR-chef på Antrop.

Henrik Arwidsson har gedigen erfarenhet av att leda förändrings- och innovationsprocesser. På Tillväxtverket ledde han en omfattande förändringsresa för att införa ett mer kundfokuserat arbetssätt, och tog in Antrop för att implementera tjänstedesign i myndighetens arbete.

Projektet har varit framgångsrikt och lyfts ofta som ett bra exempel på hur man inom myndighetsvärlden kan jobba innovativt och snabbrörligt. Bland annat utvecklade han inom projektet nya digitala tjänster för Verksamt.se, tog fram nya arbetsmetoder och införde ett fysiskt idélabb. Men nu tar han alltså klivet över till byråsidan och ansluter till ett Antrop i stark tillväxtfas.

Särskilt fokus på policydesign och affärsstrategier

– Jag har sökt mig hit för att jag älskar tjänstedesign! Att det blev just Antrop hänger ihop med ett uppdrag jag haft om att utforska vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Jag inspirerades av den starka värdegrund som finns på Antrop och det tillitsbaserade ledarskapet som finns här, säger Henrik Arwidsson.

Som kundstrateg på Antrop kommer Henrik Arwidsson ha särskilt fokus på att hjälpa organisationer och myndigheter med affärsstrategi, förändringsledning och tjänstedesign. Henrik har också stor erfarenhet av policylab och policydesign, och kommer att driva en del av det arbetet på Antrop.