Antrop stärker samarbetet mellan Nordea och Ashoka

Antrop har arbetat med Ashoka och Nordea för att fördjupa och stärka deras samarbete i ett spännande projekt om socialt entreprenörskap.

samarbete med Nordea. Hello Nordics kallas programmet, som syftar till att hjälpa nyanlända komma in på ett bra sätt i samhället.

Workshop för tätare samarbete

När Ashoka och Nordea nu tar nästa steg i sin samverkan har Antrop haft den stora glädjen att vara med och hjälpa till. I fredags satte vårt team med designers och strateger upp en workshop kring hur de båda organisationerna kan fördjupa sitt samarbete och stötta sociala entreprenörer.

Samarbetet är grundat i Nordeas och Ashokas gemensamma ambition att bidra till samhället och de globala hållbarhetsmålen. Nästa års program kommer att rikta in sig på Climate Action och utöver det nya programmet finns det en rad gemensamma aktiviteter planerade.

Förra året ledde Antrop en liknande workshop i Berlin för att fördjupa och utveckla samarbetet mellan Ashoka och Ikea.