Antrop designar pantsystem för hämtmats-förpackningar

Nu inleds arbetet med att utveckla ett helt nytt pantsystem i Sverige. Antrop har fått det spännande uppdraget att leda designprocessen när IVL Svenska Miljöinsitutet tar fram återanvändbara förpackningar för hämtmat och kaffemuggar.

Användartester i flera städer och användarmiljöer

Som en del av designprocessen genomför Antrop användartester med olika varianter av pantsystemet. Fallstudierna görs i Stockholm, Uppsala och Göteborg i flera parallella användarmiljöer, till exempel i restauranger och kaféer där folk äter eller hämtar med sig mat. Målet är att hitta ett bra, fungerande system som är bättre miljömässigt än engångsförpackningar som slängs efter måltiden, som det fungerar idag. En viktig del av uppdraget är också att säkra de kund- och personalbehov som finns i användandet och hanteringen av förpackningarna.
– Vi har ett fantastiskt engagemang för det här projektet. Den här miljöutmaningen är svår att ta sig an som enskild restaurang- eller kaféägare, så det är glädjande att så många aktörer vill vara med. Och det är bra, för det är just samarbete som krävs för att lyckas, säger Maria Klint.

European Changemaker Summit (ECMS)

är en mötesplats för unga entreprenörer som är engagerade i att hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar vi står inför. I konferensen deltar också organisationes partners, Ashoka Support Network och Ashoka Fellows (särskilt utvalda Changemakers) för att dela kunskap och hitta nya sätt att samarbeta.