5 vägar till en mer klimatsmart arbetsplats

I veckan fick Antrop ta emot diplom vid prisgalan för vårens stora klimatutmaning Breakit Impact Challenge. Tillsammans med 430 andra företag har Antrop jobbat för att skapa en mer hållbar och miljöanpassad arbetsplats.

Breakit Impact Challenge pågick under maj och var indelad i 5 steg med olika temaområden: företagsresor, arbetsplatsen, leverantörer, affärsmodell, företagets klimatpåverkan. När många företag går samman och gör gemensam sak så blir effekten stor. Under våren har 308 av de bolag som deltog i tävlingen infört en resepolicy som märkbart ska minska deras utsläpp. 323 har bytt till ett grönt elavtal, eller ställt krav på sin hyresvärd om detta.

Antrop klarade alla steg i Breakit Impact Challenge

Den 12 juni var det prisutdelning på Norrsken i Stockholm, där Antrop var ett av 227 företag som lyckades klara av alla fem steg i utmaningen.

– Det har gått väldigt bra, en utmaning som engagerat alla anställda! Vi har visserligen jobbat med de här frågorna länge, både internt och med våra kunder. Antrops vision och vårt arbete syftar till att skapa en hållbar och mer rättvis värld för våra barn. Breakit Impact Challenge gav oss ett utmärkt tillfälle att se över alla delar i vårt arbete och snäppa upp ännu mer.

Zandra Rauchwerger, byråchef på Antrop

Här är de klimatåtgärder Antrop arbetat med under tävlingen:

Steg 1: Resor

1. Ni har kartlagt ert resande

 • Vad vi redan gör:
  Av våra anställda åker 99% kommunalt eller med cykel. Vi har redan vid årsskiftet 2017/2018 bytt ut alla våra flygresor (i största möjliga mån) mot tåg/buss.

2. Ni har kartlagt vad medarbetare behöver för att ta sig till jobbet på ett klimatsmart sätt

 • Vad vi redan gör:
  I dag åker 99% via kommunala färdmedel. Resten väljer cykel eller promenad. Vi har också elcyklar på kontoret som alla medarbetare kan låna när de ska ta sig runt i stan.
 • Saker vi ska göra bättre/mer av:
  För att få fler att cykla behövs fler förvaringsmöjligheter. I augusti när vi flyttar kommer vi att få låsbara skåp. 

3. Ni har tagit fram en resepolicy

 • Vad vi redan gör:
  På Antrop har vi redan en resepolicy, som vi nu har sett över. Vi kommer fortsätta välja tåg för kundmöten, interna konferenser och externa konferenser.
 • Vad vi ska göra bättre/mer av:
  Vi kommer även att börja klimatkompensera våra taxiresor.

Steg 2: Arbetsplatsen

1. Ni har kartlagt “energibovarna” på ert kontor

 • Vad vi redan gör:
  Vi använder endast lågenergilampor och har rörelsesensorer för ljus i alla rum. Elen stängs ner helt per automatik när vi larmar på kvällen. En av energibovarna i vår verksamhet är allt som lagras i molnet och på hemsidor. Vi har därför optimerat vår presentationsmall och komprimerar alla bilder.
 • Vad vi ska göra bättre/mer av:
  Vi är medvetna om att datalagring bidrar till lika stora vätgasutsläpp som flyget och vi ser nu över hur vi kan minska vår påverkan och använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommer också minska pappersutskrifter.

2. Ni har bytt till grön el 

 • Vad vi redan gör:
  AMF har grönt elavtal och i våra nya lokaler dit vi flyttar i augusti har de tagit det ett steg längre och ser även över alla material i byggfasen. Till och med blyfria kranar, vilket är hyfsat svårt att få fram. I vårt letande av ny lokal har detta varit en av de viktiga frågorna för oss till de olika hyresvärdarna. Vi har valt en hyresvärd som möter oss i vårt hållbarhetstänk.

3. Ni har börjat källsortera

 • Vad vi redan gör:
  I dagsläget sorterar vi hushållssopor, plast, papper, metall, kartong, glas, batterier, glödlampor, elektronik. I kontorslandskapet har vi både vanliga sopor och pappersinsamlingskärl bredvid skrivborden för att förenkla. I vår nya lokal kan vi även sortera matavfall.
 • Vad vi ska göra bättre/mer av:
  Vi ska se över hur vi kan få alla medarbetare att bli ännu bättre på att faktiskt lägga rätt sak i rätt kärl.

4. Ni har sett över vilken mat ni bjuder på

 • Vad vi redan gör:
  Vi serverar sedan flera år tillbaka endast vegetarisk kost. Vi har så mycket ekologisk mat som möjligt på kontoret. Kaffet har vi valt ett ekologiskt och fairtrade-märkt från en kvinnligt kooperativ på Sumatra. Vi använder oss gärna av leverantörer som t.ex. Sopköket, Rescued juicer och liknande som serverar mat/dryck från råvaror som annars skulle slängas. Vi har även avtal med restaurangen i vår byggnad om att när vi köper mat från dem så tar vi alltid maten på tallrik som vi sedan diskar och återlämnar, för att undvika engångsförpackningar.
 • Vad vi ska göra bättre/mer av:
  Vi kommer att se över samtliga inköp lite mer noggrant, t.ex kanske välja mer mat efter säsong.

Steg 3: Leverantörer

1. Ni har identifierat era viktigaste leverantörer

 • Vad vi redan gör:
  Vi har gjort en uppskattning av vilka leverantörer som störst klimatpåverkan. El, värme, lokal är vår största kostnad. Vi har 100% grön el och tar vårt hållbarhetstänk ett steg längre när vi flyttar till nya kontoret i augusti. (Se steg 2.)
  Apple är vår leverantör för våra datorer och mobiler. De har Apple Give Back som vi använder för att lämna tillbaka gamla produkter så att Apple sedan kan återvinna materialen. Apple har även 100% förnyelsebar energi till alla sina kontor.
  När det gäller mat och matleverantörer gör vi redan mycket (se steg 2).
  Vi använder endast returpapper.
  Vi har bytt ut våra whiteboardpennor till refill pennor så att vi inte behöver kasta hela pennan utan endast färgpatronen.
  Vår leverantör av lokalvård använder miljömärkta rengöringsmedel.
  Till vårt nya kontor kommer vi återanvända gamla möbler och tittar på auktioner för att hitta nya.
 • Vad vi ska göra bättre/mer av:
  Vi undersöker just nu vad våra största leverantörer av molntjänster och licenser, G Suite och Dropbox, har för lösningar för sin klimatpåverkan. Vi ser om vi kan gå över helt till Google som har en liknande lösning men med 100% förnyelsebar energi.
  Vi kommer att ta fram en guide för hur vi kan minska våra utskrifter.
  Vi har också börjat med att utvärdera minst en av våra största leverantörer ur klimatsynpunkt, exempelvis genom att begära information om vilka koldioxidutsläpp som våra inköp av deras tjänst/produkt ger upphov till, eller att jämföra med konkurrenter på marknaden.
  Då vår största utmaningar är lagring i molnet så har vi valt att påbörja en utvärdering av detta. 
  Klimatpåverkan är alltid en starkt vägande punkt när vi väljer leverantörer, vilket finns i vår inköpspolicy som stöttar hållbara och effektiva inköp och premierar reparationer.

Steg 4: Affärsmodell

1. Ledningen har beslutat att klimateffekten alltid är en starkt vägande parameter vid större beslut.
 • Vad vi redan gör:
  På Antrop vägs alla hållbarhetsaspekter in inför viktiga beslut i vår verksamhet. Klimateffekten är extra viktig för oss och vår ambition är att vara en del av lösningen på klimatkrisen snarare än en del av problematiken. Antrops vision är att designa en mer hållbar och rättvis värld för våra barn. Vi strävar efter att vara den mest eftertraktade och skickligaste byrån och jobba i projekt som gör skillnad för världen. Vi hjälper organisationer att arbeta kundnära och designa framgångsrika och hållbara tjänster.

  Detta styr hela vår verksamhet och alla våra prioriteringar. Vi ser att vi med vår expertis inom tjänstedesign och digital design har en viktig roll att fylla i omställningen för en hållbar framtid. Vi ser att vår största påverkan på FNs globala hållbarhetsmål är att vi hjälper våra uppdragsgivare att arbeta för att de globala målen ska uppfyllas.

  Vårt viktigaste framgångs- och tillväxtmål är därför hur stor andel av vår tid som vi lägger i projekt som bidrar direkt och indirekt till hållbarhet. Vi har styrt mot att senast 2020 uppnå att 50% av vår tid läggs i projekt kopplade till de globala målen. Vi lyckades redan 2018 uppnå detta mål och strävar nu efter att bibehålla denna siffra och skapa ännu större påverkan i de projekten vi jobbar mot de globala målen. Detta sker bland annat genom att vi arbetar för att få in fler projekt som är internationella och som därigenom ger potentiellt större påverkan på de globala målen. Exempel på den här typen av kundsamarbeten är:
 • Vi hjälper sociala startups med fokus på att lösa hållbarhetsutmaningar med att utveckla sin affärsidé och designa sina tjänster. Under de senaste åren har vi arbetat med t.ex Greenley, Deedster, Just Arrived och Klarity.
 • Vi hjälper offentlig sektor i projekt som löser hållbarhetsutmaningar som t.ex Efterlevandeguiden.se, Tillväxtverket - Enklare vägar till jobb för nyanlända, Socialstyrelsen - prevention av fallolyckor, Naturvårdsverket - minskad plastnedskräpning.
 • Vi hjälper privata företag att bidra till en hållbar framtid genom att definiera en hållbarhetsstrategi, att lösa hållbarhetsutmaningar med hjälp av designmetoder och stöttar och styr företagen kunder mot hållbara val med hjälp av beteendedesign.
 • Vi hjälper också ett antal NGO:s som löser hållbarhetsutmaningar med designprojekt som t.ex Ashoka och Unicef.
 • Vi tar rollen som facilitator för att få igång Agenda 2030 samarbeten vilket vi gjort för t.ex Ashoka, Ikea och Nordea.
 • Vi coachar och stöttar företag som t.ex Imse Vimse i sin omställning till en cirkulär affärsmodell.

  Övrig tid vi lägger på kundsamarbeten ska vara i neutrala projekt som vässar oss som designbyrå vilket ger oss större möjligheter att bli anlitade för utmanande hållbarhetsprojekt. Det innebär också att vi aktivt väljer bort andra kunder som inte rimmar med våra värderingar oavsett hur lönsamma de vore för byrån, och att vi rekryterar människor med samma längtan av att göra världen bättre som vi har.

  Vi har också anställt experter inom hållbar utveckling för att ännu bättre kunna hjälpa våra kunder med att ställa om till en hållbar framtid.

  Varje år har vi ett Green Team där ett antal praktikanter och exjobbare jobbar i projekt med en tydlig hållbarhetskoppling, på så sätt kan vi erbjuda våra kunder ännu mer designstöd utan att det kostar dem extra.

 • Vad vi ska göra bättre/mer av:
  Vårt mål är att använda vårt kontor som en plattform för att inspirera kunder och samarbetspartners att engagera sig i omställningen till en hållbar utveckling.

2. Vi har genomlyst vår grundläggande affärsidé utifrån ett klimatperspektiv, till exempel utifrån de fyra parametrarna i cirkulärmodellen, och identifierat var vi har störst möjlighet att påverka i positiv riktning. Vi har inlett arbetet med att göra verklighet av minst ett förslag som kommit upp under denna process.

 • Vad vi redan gör:
  Antrop producerar och säljer inga produkter. Utifrån det blir de fyra stegen cirkulärmodellen inte relevanta. Vi är däremot angelägna om att inte slänga matvaror, utan beräknar noggrant inköp av mat, och återvinner alla material och produkter vi använder i vårt arbete. Vi undersöker löpande hur vi kan cirkulera fler av våra ‘restprodukter’ och avfall.

  Vi coachar och stöttar företag som t ex Imse Vimse i sin omställning till en cirkulär affärsmodell. Vi har också tagit konkreta designstöd och mallar som vi kan använda för att hjälpa fler företag i sin cirkulära omställning. Detta är också något vi lyfter fram i vår externa marknadsföring och i möten med våra kunder.

 • Vad vi ska göra bättre/mer av:
  På vårt nya kontor kommer vi kunna återvinna även mat (matavfall kommer att separeras från hushållsavfall) som sedan kommer att bli till biogas. Vi åtar oss att under hösten överväga hur vi kan bli klimatneutrala.

3. Vi har identifierat konkreta åtgärder där vi kan påverka våra kunder, eller andra intressenter, att göra val som är bättre för klimatet. Vi har inlett arbetet skarpt med att göra verklighet av minst en av dessa åtgärder.

 • Vad vi redan gör:
  Förutom ovan ingår vi i Tillväxtverkets C-Voucher-projekt där vi ger råd och stöd kring cirkulära affärsmodeller. Att hjälpa våra kunder att ställa om till cirkulära affärsmodeller är en konkret åtgärd för oss att bidra till en klimatpositiv framtid. Vi har därför under det senaste året jobbat med att utveckla ett tydligare hållbarhetserbjudande till våra kunder.

  Förutom att coacha företag att bli mer cirkulära är beteendedesign en viktig komponent i vårt hållbarhetserbjudande, dvs. att designa gränssnitt som gör det enklare för kunden att ta ett hållbart beslut. I vår digitala tidsålder där många konsumentbeslut tas på nätet är digital nudging en viktig del i att skapa beteendeförändringar som kan bygga ett mer hållbart samhälle.

Steg 5: Klimatpåverkan

Breakit Impact Challenge sista moment handlar om mäta företagets klimatpåverkan. På Antrop har vi: 

1. Vi har beräknat vilka utsläpp som vårt bolag ger upphov till, exempelvis via verktyget i denna guide. (Alternativt: Vi har fattat beslut om att låta en extern part hjälpa oss med klimatberäkningen, och förbinder oss att genomföra detta innan 2019 är slut.)

 • Ja det har vi, resultatet är 12,4 ton för 2019 (baserat på uträkning utifrån första kvartalet 2019).

2. Vi har fattat beslut om att klimatkompensera för de utsläpp vi inte kan få bort. Vi förbinder oss att göra det så fort som möjligt, dock senast före 2019 är slut. Vi har antingen beslutat oss för att klimatkompensera för vår verksamhet 2018, eller 2019.

 • Ja, självklart! Vi klimatkompenserar redan för mycket, som vi rapporterat i de tidigare stegen, och kommer att se vilka ytterligare områden vi kan klimatkompensera inom.

– Vi klarade alla steg i tävlingen och har blivit ännu bättre i vårt klimatarbete, vilket känns otroligt bra! Det är också intressant att se hur stor klimateffekten blir när många aktörer går ihop på det här sättet.

Fanny von Heland, hållbarhetsdesigner på Antrop.

Breakit Impact Challenge

Här kan du se vilket direkt genomslag tävlingen Breakit Impact Challenge haft.

Listan på alla företag som klarade Breakit Impact Challenge finns här.