“Du måste inte vara läkare eller psykolog för att göra en insats”

Katarina Walter är en av deltagarna på Bygg Broar, en mötesplats för att inspirera, nätverka och bygga broar mellan olika generationer, branscher och kompetenser. 
– Jag vill skapa en ökad förståelse mellan 90-talister och andra generationer, säger Leila Karchaoui, initiativtagare till projektet.

Den 7 maj hålls inspirations- och föreläsningskvällen Bygg Broar på Rival i Stockholm. Antrops vd Katarina Walter deltar i en samtalspanel på eventet, som syftar till att skapa en mötesplats för människor från olika generationer med olika bakgrund och kompetenser. Allt överskott från kvällen går till olika initiativ för att förebygga psykisk ohälsa.
– Jag har ju precis som alla andra hört om hur den psykiska ohälsan i Sverige ökar. Det är uppenbart att det krävs insatser från flera olika håll i samhället för att bromsa och vända utvecklingen. Därför blir jag så glad över ett initiativ som Bygg Broar, säger Katarina Walter.

Verkar för human hållbarhet

Leila Karchaoui är en av personerna bakom projektet. Med Bygg Broar vill hon skapa ett nätverk för kunskap, nya idéer och inspiration och höja den humana hållbarheten i samhället.  
– Human hållbarhet handlar om att stärka människans fysiska och psykiska hälsa för att ha ett hållbart liv med mer glädje, högre resultat men framförallt välmående både privat och på jobbet, säger Leila Karchaoui.
Hon tycker att vi är dåliga på att ta tillvara allas kompetenser i samhället. Under sitt eget arbetsliv har Leila stött på många unga talanger som inte vågar ta plats,  samtidigt som många seniora, kompetenta människor känner sig obehövda.
– Det är slöseri med kunskap, erfarenhet, potential och det humana kapitalet i samhället, säger hon.

Inspirerande föreläsningskväll

Leila Karchaoui tog pengar ur egen ficka och hyrde tillsammans med Emilie Loman och Joakim Lindström stora scenen på Rival i Stockholm. Och de lyckades engagera flera spännande talare till kvällen, bland annat Johan Holmsäter, grundare av Friskis & Svettis och författaren Christer Olsson. Antrops vd Katarina Walter kommer att delta i debattpanelen.
– Vi jobbat med hållbarhet och ledarskap på ett målmedvetet sätt på Antrop, men framför allt har vi varit med och designat fantastiska projekt som på olika sätt förebygger utanförskap och psykisk ohälsa. Du måste ju inte vara läkare eller psykolog för att göra en insats. Det fina är att alla kan bidra med något, säger Katarina Walter.
Lena Karchaoui tror att gästerna får med sig inspiration att göra skillnad i sina egna organisationer och nätverk.
– Och jag hoppas verkligen att jag kan bidra till ökad förståelse mellan 90-talister och andra generationer. Man ska gå därifrån och veta hur man kan öka den humana hållbarheten och lönsamheten.


Bygg Broar

Bygg Broar är ett event skapat av Leila Karchaoui, Emilie Loman och Joakim Lindström. Det första eventet  den 7 maj på Rival i Stockholm, och ytterligare två är planerade i Göteborg och Malmö.

Projekt för social hållbarhet

Antrop har arbetat med flera olika projekt som på olika sätt förebygger utanförskap och psykisk ohälsa. Till exempel Just Arrived, som hjälper utrikesfödda att få ett arbete i Sverige, och Idéer för livet, en stiftelse som stöttar barn och unga för att förebygga ohälsa och bidra till ett tryggare samhälle.