Design för energieffektiv vardag

Nu drar Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag igång – ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram för att skapa ett mer hållbart energisystem i Sverige. En av experterna i rådet är Antrops vd Katarina Walter.

Hur kan vi ställa om till en mer hållbar energianvändning i samhället? Med kunskap om människors beteenden och med hjälp av metoder inom design har vi stora möjligheter att skapa de lösningar som behövs. 

Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag har precis startat. Antrops vd Katarina Walter är med i programrådet som beteendevetare, strateg och expert på att designa hållbara tjänster. I rådet finns designers, forskare och företrädare för myndigheter och näringsliv.  

Satsningen pågår under 2018-2021 och kombinerar energi-, design- och beteendeområden kombineras för att ta fram kunskap, kompetens, tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på ett designtänkande. 

Ansök om pengar till projekt för ett energieffektivt och hållbart samhälle

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag.  Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. Läs mer och ansök på Energimyndigheten.se.