Antrops vd på E-handelsforum Borås

Antrops vd Katarina Walter är en av talarna på E-handelsforum i Borås 27 september. Hon kommer bland annat prata om hur UX-design och tjänstedesign inte bara kan skapa kundnytta och affärsnytta, utan också samhällsnytta.

– Jag är starkt övertygad om att designtänkande är avgörande för att skapa framgångsrika och hållbara företag. EJag går igång på att tillsammans med ledningsgrupper vända ut och in på företag som fastnat för mycket i interna processer och tekniktänk, säger Katarina Walter.

I Borås i september kommer Katarina att fokusera på de utmaningar som retail-branschen står inför. Hur förhåller sig exempelvis framtidens konsumenter till nudging? Och hur attraherar vi nya kunder och skapar lojalitet?

– Alla vet att kundupplevelsen är kritisk för företagets framgång – men få vet hur man gör för att lyckas. Genom att förstå konsumentens behov, beteenden och drivkrafter, kan vi innovera tjänster och hitta lösningar som kunderna älskar.