Antrop blir Custellence-partner

Under hösten 2018 har Antrop inlett ett samarbete med Custellence, ett verktyg som hjälper våra kunder samla och arbeta med kundinsikter.

Custellence är en molnbaserad tjänst som bland annat hanterar kundresan och tjänstekartan, två viktiga verktyg i alla tjänstedesign-projekt. När vi levererar i Custellence blir våra kunder medskapare och kan på ett enkelt sätt fortsätta arbeta med kartorna ute i sina organisationer.

Ger struktur och helhetsbild

En av de största vinsterna med Custellence är att det bidrar till att driva långsiktigt kundcentrerat arbete. Eftersom det är ett molnbaserat verktyg kan man sitta på skilda håll och jobba med det samtidigt.

Man kan beskriva verktyget lite som en sprängskiss på en produkt – fast för en tjänst eller verksamhet. Det ger en helhetsbild så man förstår vad det är, samtidigt man kan gå in i detalj och förstå kopplingar mellan kundupplevelser, kontaktytor mot kund och interna processer.

Antrop coachar och utbildar även i Custellence.

Att jobba i Custellence underlättar både vårt och kundens arbete. Tjänsten ger struktur, överblick och möjlighet till samskapande, och är dessutom smidigt att arbete med.

Anders Landström, tjänstedesigner på Antrop