Ungdomar använder Facebook istället för att googla

Ryktet om att unga flyr Facebook är både överdrivet och illa underbyggt. Enligt en studie gjord av tjänstedesignbyrån Antrop är Facebook ungdomars viktigaste kanal för att organisera events, kommunicera i grupp eller söka information. Att slänga ut en fråga på Facebook anses ge snabbare och mer relevanta svar än att googla.

För ungdomar mellan 16-21 år är Facebook fortfarande en viktig kanal. Men sättet de använder Facebook på skiljer sig markant från äldre användare. En avgörande faktor för att unga ska attraheras av ett budskap är att det upplevs som autentiskt och ärligt.

Det är insikter som tjänstedesignföretaget Antrop kommit fram till vid djupintervjuer* med så kallade changemakers, det vill säga unga sociala entreprenörer. Studien syftade till att kartlägga hur ungdomar beter sig, vilken information de vill ha, hur och var.

Många företag lägger fortfarande ner stora resurser på att engagera ungdomar inom sina egna kanaler, när de istället borde forma sitt innehåll mer autentiskt och dela på Facebook.

– Tvärtemot vad många tror hänger ungdomar i allra högsta grad på Facebook. Men för att nå fram behöver det vara kristallklart hur de beter sig och hur man ska utforma information utifrån deras premisser. Många gissar istället för att fråga och då missar man målet, säger Katarina Walter, vd för Antrop.

4 saker ungdomar använder Facebook till:

 • EVENTS 
  Organisera egna events och hitta events.
 • INFORMATION 
  Genom att följa relevanta sidor få del av intressant information. Det kan t ex gälla livsstil, hälsa, hobby eller lediga tjänster inom en viss sektor.
 • GRUPPER 
  För att kommunicera med exempelvis klassen eller kompisgrupper.
 • ISTÄLLET FÖR GOOGLE 
  För att ta reda på saker. När en fråga skickas ut på Facebook kan svaren räknas som mer relevanta och/eller tillförlitliga, och en slipper att leta och filtrera bland länkarna och tänka på källkritik.

Det här är insikter som också går i linje med andra undersökningar. På The Conference i förra veckan berättade SKAMs webbproducent Mari Magnus om hur deras åtta månader långa research resulterade i att de byggde relationer med tittarna via Facebook. I rapporten Svenskarna och Internet 2016 kan man också se att 15-25-åringar spenderar mycket tid på Facebook, främst för att söka information och nyheter.

Stöd för engagerade ungdomar

Ashoka och Raoul Wallenberg Academy verkar tillsammans för att stötta och uppmuntra ungdomar som brinner för att göra världen bättre, till exempel genom nätverksträffar och utbildning. De anlitade Antrop för att hitta ett sätt att nå ut till fler ungdomar. 

Resultatet blev Changemakers’ Yard – en mötesplats för unga sociala entreprenörer, och en digital plattform för att samla kunskap och erfarenheter. Insikterna från researchen resulterade i att Changemaker’s Yard kommer bedriva uppsökande verksamhet och informationsspridning primärt på Facebook, men samla all kunskap på sin egen digitala plattform och Youtubekanal.

Ett av Antrops Green Team-projekt

Arbetsgruppen var ett av Antrops Green Team, som är en del i Antrops arbete för en bättre och mer hållbar värld. Varje termin engagerar Antrop några duktiga praktikanter, som tillsammans med erfarna medarbetere på byrån tar sig an ett projekt som löser en samhällsutmaning. Projektledare var Karin Ahlström. I teamet fanns även UX-designer Jonas Möckelström, projektledare Jessica Cronheim och coach Jenny Dannstedt. 

* Som en del av researchen i projektet Changemakers’ Yard gjorde Antrop en kvalitativ studie med 22 djupintervjuer med ungdomar, sociala entreprenörer och lärare.
** Changemakers’ Yard är en mötesplats på nätet som vänder sig till unga för att sprida kunskap om och intresse för att engagera sig i att göra världen bättre. Bakom projeket står Ashoka, världens största organisation för sociala entreprenörer, och Raoul Wallenberg Academy.