Studier i Antrops Green Team uppmärksammas vid akademisk konferens

Förra året studerade Johan Linder till sin Master i Interaktionsdesign vid Kognitionsvetenskapliga programmet i Linköping och gjorde en del av sitt examensarbete i Antrops Green Team. Nu har hans studier precis uppmärksammats vid den årliga konferensen European Conference on Cognitive Ergonomics i Umeå.

– För mig har det förstås ett stort akademiskt värde, det är fint att få ett kvitto på sitt arbete. Men framför allt var det fantastiskt att få chansen att jobba med ett projekt som Green Team och vara med om ett så givande designarbete, säger Johan Linder, som nu är anställd på Antrop som UX-designer. 

Tillsammans med Mattias Arvola, assisterande professor vid Dator- och Informationsvetenskapliga institutionen i Linköping,har Johan Linder skrivit en artikel om studien: IPA in UX Research – Interpretative Phenomenological Analysis in a User Experience Design Practice, och det är alltså den som nu publiceras i samband med konferensen i Umeå.

– Jag jobbade i Antrops Green Team med projektet Just Arrived, som är en tjänst för att hjälpa nyanlända i Sverige att snabbare komma in på arbetsmarknaden. I researchen undersökte vi om traditionella akademiska analysmetoder också kan vara bra som metod inom UX-design ute i verkliga arbetslivet, förklarar Johan Linder.

Syftet var att se om det akademiska perspektivet i researchen kunde ge andra sorters insikter än vad de vanliga UX-metoderna kan. Till grund för analyserna låg ett stort antal djupintervjuer där nyanlända fick berätta om hur de upplevt det att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, vilka motgångar de mött och om sina drivkrafter. Metoden, som är välanvänd i hälsoforskning där man vill förstå hur traumatiska livshändelser har upplevts av den drabbade själv, ger holistiska insikter som är passande för tjänstedesign.

– De akademiska metoderna går absolut att använda inom UX. Men de är tidskrävande, och även om de gav värdefulla insikter så var det inte tillräckligt för att de ska vara motiverade i UX-arbete utanför akademiska sammanhang, berättar Johan Linder om resultatet.

 

Här kan du läsa den publicerade artikeln: IPA in UX Research

  1. Linder, and M. Arvola. 2017. IPA of UX: Interpretative Phenomenological Analysis in a User Experience Design Practice. In Proceedings of ECCE 2017 – European Conference on Cognitive Ergonomics, Umeå, Sweden, September 2017 (ECCE’17)