Efterlevandeguiden fick hedersomnämnande i designtävling

Stort grattis till Efterlevandeguiden som fick ett hedersomnämnande i Inuse Awards 2017. En omtänksam och viktig tjänst som vi på Antrop haft äran att hjälpa Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbeta fram.

Antrop arbetade i projektet tillsammans med de tre myndigheter som på olika sätt möter människor i en svår livssituation: när man förlorat en nära anhörig. Ett av resultaten i projektet blev Efterlevandeguiden – en tjänst som stöttar personer som mist någon nära.

I InUse Awards, en designtävling som fokuserar på de bästa användarupplevelserna, tilldelades Efterlevandeguiden ett hedersomnämnande med motiveringen:
Det är inspirerande och imponerande när myndigheter samarbetar och skapar en tjänst som gör skillnad i ett av livets allra svåraste skeden. Alla som behövt hantera allt praktiskt kring ett dödsfall förstår lätt nyttan med Efterlevandeguiden.

Här kan du läsa mer Efterlevandeguiden och tjänstedesignsprojektet Lavita.