Digitala företag kan rädda klimatet

Världen är på väg mot en hållbarhetsrevolution – och de digitala företagen spelar en nyckelroll i utvecklingen. Det sa USA:s tidigare vicepresident Al Gore vid tech- och startup-konferensen Slush i Helsingfors.

Mänskligheten står inför enorma utmaningar med global uppvärmning, miljöfarliga utsläpp och klimatförändringar. Situationen är akut och det krävs mer än politiska beslut för att komma tillrätta med problemen. I sitt öppningstal på på Slush lyfte Al Gore fram de digitala företagens viktiga roll för att kunna möta utmaningarna.

– Digitala företag spelar en nyckelroll för i att förändra ekonomin, vilket är avgörande för att rädda klimatet.

Utöver sin politiska karriär har Al Gore gjort sig känd som klimataktivist, och är just nu aktuell med filmen En obekväm uppföljare.

– Världen är på väg in i en hållbarhetsrevolution. Den är lika viktig som den industriella revolutionen och den går lika snabbt som den digitala revolutionen, sa Al Gore, som länge engagerat sig i klimatfrågor och hållbara investeringar.

Källa: Slush.org, Vasabladet, Dagens Industri
Foto: Jussi Ratilainen

Slush är en av världens största teknikkonferenser för startup-företag inom teknologibranschen.
Ca 22 000 personer deltar i årets Slush, och 2 600 startups, 1 500 finansiärer och 600 journalister från 130 länder.
I år äger konferensen rum i Helsingfors mässcentrum den 30 november–1 december 2017.
Temat är hur företag och entreprenörer kan förändra världen mot det bättre.