Kurs i att leda designarbete

Att förstå kundbehov och snabbt kunna möta dem med rätt tjänster och upplevelser är avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. Antrops kurs i att leda designarbete ger dig kunskap och verktyg för att ta ett tvärfunktionellt team från insikt till lösning, och hur du förankrar och sprider arbetssättet i din organisation.

Kursen håll online, via verktyget Zoom, som skickas ut tillsammans med support för att komma igång smidigt inför kursstarten – så funkar det

Kursen hålls online via verktyget Zoom
8 495 kr ex. moms per person

Boka kursen

Kursupplägg

 • 8.30-9.00 Frukost och registrering
 • Framgångsfaktorer för en kunddriven organisation
 • Att leda förändring med tjänstedesign
 • Leda och driva pilotarbete
 • Lunch
 • Forts. leda och driva pilotarbete
 • Sprida, förankra och implementera
 • Storytelling som verktyg för förändring
 • 16.00-16.30 Summering och avslutning

Bli ambassadör för ett kunddrivet arbetssätt

I en tid av tuff konkurrens och ständig förändring är det viktigare än någonsin att utgå från faktiska insikter om era kunder. Men det är också viktigt att ha snabbrörliga processer för att omvandla insikterna till tjänster och upplevelser som skapar värde. En nyckelfaktor för att nå dit är att bygga intern kapacitet som löpande kan leverera kunddriven affärsutveckling.

Ett bra sätt att etablera nya arbetssätt är att börja i liten skala, till exempel i ett pilotarbete med ett tvärfunktionellt team och kunddriven arbetsprocess. Då etableras arbetssättet utifrån era förutsättningar och ni kan dra lärdomar, för att sedan skala upp och sprida arbetssättet vidare i organisationen.

Under en inspirerande och intensiv dag varvar vi teori med praktik för att rusta dig i att planera, leda, sprida och bli ambassadör för ett kunddrivet arbetssätt. Vi gör det genom att ta oss igenom hela processen i att leda ett pilotarbete: från att säkerställa mandat och medel till att genomföra arbetet och att därefter sprida och förankra det i organisationen.

Engagerade, nyfikna och inspirerande kursledare som generöst och prestigelöst delade med sig av kunskap och erfarenheter. Stort tummen upp!

Kursutvärdering 2019

Verktyg och plan för ett eget pilotarbete

Du rustas exempelvis i att leda och prioritera en iterativ och utforskande process, arbeta med tillitskultur och gruppdynamik i ett tvärfunktionellt team samt att sprida och förankra med hjälp av storytelling.

Förutom att du får med dig kunskap och verktyg för att leda ett pilotarbete med tjänstedesign som metod har du efter kursen även satt ihop en plan för ditt pilotarbete och därmed fått en flygande start.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kunddriven affärsutveckling idag och/eller med att öka kundfokus i din organisation. Du kan grunderna i tjänstedesign och vill få stöd i att implementera arbetssättet i din organisation. Du kan till exempel jobba som:

 • CX-ansvarig
 • Produktägare, projektledare
 • Tjänstedesigner, UX-designer
 • Strateg
 • Verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Innovationsansvarig
 • Verksamhetsarkitekt

Boka kursen

Kursledare

Academy onlinekurs – delta live

Kurserna genomförs med övningar och digitala verktyg som gör dig delaktig och ser till att du får ut max av kursen – var du än befinner dig. 

Teknik som krävs: Du deltar från valfri plats via din dator. Program, instruktioner och material mailas inför kursstart. Du behöver själv ha dator med kamera, mikrofon och högtalare/hörlurar samt bredbandsuppkoppling god nog för videochatt,

Alla våra kurser

Som Antrop-kund har du alltid 10 % rabatt på kursavgiften. Boka en öppen utbildning, eller prata med oss om en anpassad kurs utifrån era förkunskaper och behov. Kontakta Karin Ahlström om du vill veta mer.